Forandre med varme - et utviklingsarbeid

Et utviklingsarbeid i skolen

Hva vet vi om hvordan barn og unge opplever norsk skole? Hvordan kjennes det å gå dit, hva er bra og hva er ikke så bra? Hva skal til for at enda flere barn og unge kan lære bedre? Og hva hvordan kan enda flere kan trives bedre? 

Forandringsfabrikken har siden 2013 invitert mer enn 4200 barn og unge rundt om i landet, som SkoleProffer. Dette er barn og unge som går i skolen nå, fra 5. trinn i grunnskolen til 2. trinn på videregående skole. De kjenner i kroppen hvordan det er å være elev, de har opplevd undervisningsoppleggene og metodene som brukes, de vet hvordan systemene for anmerkning og hvordan satsingene mot mobbing virker. De inviteres med som ”proffer”. Målet har vært å forstå barn og unges tanker, erfaringer og råd om trivsel og læring. 
Les mer om Forandringsfabrikkens kartleggingsarbeid her.

Kunnskapsgrunnlaget
SkoleProffene og Forandringsfabrikken startet i 2017 pilotprosjektet "Forandre med varme". Dette er et verdiforankret faglig omstillingsarbeid for norsk skole som bygger på svar fra mer enn 4200 elever som går på skolen nå. SkoleProffene kjenner på kroppen hvordan det er å være elev, hva som gir dem lyst til å lære, og hva som gjør at de trives på skolen. Hovedsvarene og rådene fra kartleggingsprosjektene er samlet i resultatmagasinene ”Morgendagens skole”, ”Forandre med varme”, ”Å tenke så det knaker”, ”Når skolen ikke passer”, og ”Når sorg kommer brått”. 
Magasinene kan leses og bestilles i kunnskapssenteret.

Ideen 
Råd fra elever over hele landet resulterte i nye arbeidsmåter og verktøy som prøves ut på skolene i to pilotkommuner: Horten og Porsgrunn.  Verdier og råd til hva som skaper trivsel og inkludering er utviklet av elevene, og utprøvingen har begynt. 

Målet
Dette skal bli verktøy for trivsel og inkluderingsarbeid som kan brukes på skoler over hele landet. Målet er å skape en skole som kjennes mest mulig trygg og inkluderende for elevene. 

Samarbeidspartnere

Skolene som prøver ut verktøyene fra høsten 2017 er først og fremst barne- og ungdomsskoler i Horten og Porsgrunn, men også noen skoler andre steder i landet gis mulighet. Det er laget verktøy som kan brukes av absolutt alle de voksne på skolen. Pilotprosjektet er finansiert med midler fra Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. Kartleggingsarbeidene har vært finansiert av Egmont Fonden i Danmark og Helsedirektoratet.