Forandringsfabrikkens arbeid på skole

Forandringsfabrikken har snakket med rundt 5000 elever i norsk skole om læring og trivsel siden 2014. Elevene har viktige erfaringer og råd om hvordan det er å gå på skole i dag, og hvordan de lærer best. Forandringsfabrikken tilrettelegger for at denne kunnskapen skal bli hørt av voksne som har makt til å endre systemet. 

På skolefeltet legges som regel kunnskapen fra forskere og fagfolk til grunn. Men det mangler gode svar på spørsmål som: Hvordan lærer barn best, i følge barn? Hvorfor går ikke mobbetallene ned, på tross av store nasjonale satsninger? 

Dette gjør Forandringsfabrikken på skole:

  • Kunnskapsinnhenting
  • Kunnskapsformidling
  • Fagutviklingsarbeid
  • Råd til politikere og myndigheter

Kunnskapsinnhenting

(Foto: SkoleProffene har viktige råd til Norge. Rådene innhentes på samlinger over hele Norge.)

Hvis skolen skal bli et godt sted for læring og trivsel for flest mulig elever, er det klokt å inkludere oppsummert kunnskap fra barn. Her finnes viktige svar og løsninger til hvordan skolen kan bli enda bedre. 

Forandringsfabrikken har i perioden 2014 til 2018 innhentet oppsummert kunnskap fra mer enn 5000 elever. De største undersøkelsene er:

Forandringsfabrikken har besøkt skoleklasser i alle fylker, bedt elevene beskrive sin skolehverdag ærlig, og gi råd om hvordan skolen kan bli bedre for alle barna.

ForandringsMetodikk er vår metode for kunnskapsinnhenting fra barn. Den er inspirert av Participatory Learning and Action (PLA), som er en kjent og velprøvd metode innen samfunnsutvikling. 

I 2019 gjør Forandringsfabrikken kunnskapsinnhenting på følgende temaer:

  • Vold i skolen - hva handler det om? Hva er rådene fra elever til Norge?
  • Plaging (mobbing) - hva handler det om? Hva er rådene fra elever til Norge?

Resultatene publiseres i Forandringsfabrikken Kunnskapssenter i løpet av 2019.


Kunnskapsformidling

(Foto: SkoleProffene reiser Norge rundt for å dele råd. Her holder de foredrag for barnehageledere i 2017)

Alle barn og unge som bidrar med svar i undersøkelsene inviteres til å bli med som SkoleProffer i Forandringsfabrikken. Da kan de aktivt være med på å formidle hovedsvar til myndigheter, fagfolk og utdanninger.

Noen av hovedsvarene som formidles på skole er:

  • Trygghet i klasserommet og på skolen er avgjørende for lysten til å lære.
  • At elevene blir kjent, er avgjørende for opplevelsen av trygghet. Bli kjent er et viktig verktøy mot mobbing.
  • De voksne på skolen må ta ansvaret for elevens opplevelse av trygghet.
  • En god skole må ha elevene som nærmeste samarbeidspartnere.

Fagutviklingsarbeid

(Foto: Bergsbygda Montessorriskole tester verktøy. Her har elevene laget en fin illustrasjon til timen "Livet".)

I 2018 deltok 11 grunnskoler i fagutviklingsarbeidet Forandre med Varme. Skolene har prøvd ut arbeidsmåter for trygghet, trivsel og bedre læring, som er laget av SkoleProffene. Resultatene ser du her: Forandre med varme - revidert utgave og timen LIVET - elevenes forslag til livsmestring.

"

Mange av verktøyene i Forandre med Varme jobber vi med daglig. Dette gir trygge barn som tør å stå frem og gi av seg selv. Verktøyene hjelper til å skape bedre relasjoner mellom voksne og barn, som igjen fører til et tryggere klassemiljø. Dette er positivt for den faglige utviklingen hos eleven.

Rektor Anne Grete Kringlåk, ved Bergsbygda Montessoriskole

I 2019 er MITT LIV Grunnskole vårt største arbeid på skole. 23 modige skoler rundt i Norge tester ut de klokeste måtene å arbeide med på fire områder: 

1. Trygg klasseledelse
2. Trygge friminutt
3. Samarbeid med barn
4. Timen LIVET

LES MER OM MITT LIV GRUNNSKOLE HER.

Råd til politikere og myndigheter 

(Foto: Tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen med SkoleProffene i Forandringsfabrikken. Fotograf er Morten Brun)

SkoleProffene møter politikere og gir innspill til nasjonale prosesser om læring, skolemiljø og mobbing.

Les høringsinnspillene til SkoleProffene i Forandringsfabrikken Kunnskapssenter.

SkoleProffene vil gjerne dele kunnskap fra barn og unge med fagfolk, studenter, politikere, beslutningstakere og andre som arbeider for en god skole. Ta gjerne kontakt med oss for foredrag:)