Magasin: SamværsProffene (2011)


Unge som lever i barnevernet, foreldre og fosterforeldre, gir råd om samvær. Hvordan kjennes det, hvem skal bestemme, hva slags oppfølging må barnevernet gjøre og hvordan må de voksne være. 

Målgruppe: barnevernsansatte, foreldre og fosterforeldre 40 s magasin med erfaringer, sitater, råd, konkrete tips og sjekklister 


Bestilling av hefter:

Bestill i trykket versjon ved å sende e-post til: post@forandringsfabrikken.no

Pris: 1 stk kr. 60, 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr. 400,-  25 stk. kr 750. Porto kommer i tillegg. Faktura sendes i etterkant.