Magasin: Stortingsmelding 1 - Det gode barnevernet (2011)


Stortingsmelding fra BarnevernsProffene 2007 - 2011.

Tema:
De voksne
Opplæring av voksne
Samarbeid og innflytelse
Plassering og flytting
Skole
Barnevern og psykisk helse
Om å få hjelp hjemme
Om omsorgshjem
Om institusjon
Tilsyn