Om Forandringsfabrikken Kunnskapssenter

Forandringsfabrikken har i mer enn 10 år hentet inn kunnskap fra barn om hvordan hjelpesystemer og skole oppleves for dem. I kunnskapssenteret er alle publikasjoner nå tilgjengelige. Innholdet kan brukes som kilde på lik linje med forskning og erfaringskunnskap. I 2018 er den første boken - Barnas barnevern- lansert på Universitetsforlaget og det gjennomføres flere omfattende undersøkelser om rus rettssikkerhet, og tvang.

Barn i barnevern, psykisk helsevern eller med erfaring fra rettsapparatet, har kunnskap om hvordan det er å møte disse systemene. Deres erfaringer og råd til forbedringer oppsummeres til kunnskap fra barn.  

Når mange barn, fra ulike deler av Norge, gir uttrykk for sammenfallende synspunkter, snakker vi om oppsummert kunnskap. Ingen analyser eller tolkninger fra voksne legges til svarene.  

ForandringsMetodikk er utviklet i Forandringsfabrikken, med inspirasjon fra PLA (Partcipatory Learning and Action) og brukes for å hente inn kunnskap og komme i dybden på svarene fra barn.

Forandringsfabrikken har siden 2008 møtt over 5000 barn i skolen, 1200 barn i barnevernet, 600 barn i psykisk helsevern og over 300 barn som har opplevd vold eller overgrep.

I Forandringsfabrikken Kunnskapssenter finner du oppsummert kunnskap fra barn på disse temaene: Skole, barnevern, psykisk helse, vold og overgrep, kriminalomsorg, NAV og sykehus. 

Kunnskapsgrunnlag bygget på tre typer kunnskap

I Norge er det bred enighet om at offentlige tjenester skal utvikles bygget på tre typer kunnskap:

  • Forskningskunnskap
  • Praksiskunnskap
  • Brukerkunnskap.

Når barnevern, skole, BUP eller andre tjenester for barn skal utvikles - må barns erfaringer og råd løftes mye tydeligere opp. 

Forandringsfabrikken Kunnskapssenter vil bidra til at kunnskap fra barn legges til grunn, når nye satsinger skal lages.

(Modell: Når tjenester skal utvikles, må kunnskap fra barn inkluderes i kunnskapsgrunnlaget.)

Etterspurt som kilde

Kunnskapssenteret åpnet i 2017, som en ny del av Forandringsfabrikken Stiftelse. Kunnskapssenterets oppgave er å systematisere, publisere og formidle de svarene som hentes inn i undersøkelser.

Senteret er lansert på etterspørsel fra fagfolk, politikere, media og akademia som har ønsket at kunnskap proffer presenterer i foredrag og møter, blir mer tilgjengelig. Ønsket om at denne kunnskapen nå skal kunne brukes som kilde, har vært sterkt fra mange hold.

I forbindelse med åpningen av Forandringsfabrikken Kunnskapssenter, lanserte vi boken Barnevernet - fra oss som kjenner det. Denne er tenkt som pensum til barnevern og sosionom – og som grunnbok for fagfolk i barnevernet. 

En ny bok om barnevernet, Barnas barnevern, skrevet av barnevernsledere og proffer i samarbeid, ble lansert i september 2018.

I november 2018 kom den rapporten Klokhet om rus, der 58 unge er intervjuet om årsaker til de at ruser seg.

Undersøkelser i 2019

I 2019 kommer flere magasiner og rapporter i kunnskapssenteret. 

Forandringsfabrikken gjennomfører undersøkelser på disse temaene:

  • Barn 6-10 år om hvordan barnevernet kjennes
  • Barns rettssikkerhet etter vold og overgrep
  • Diagnoser og medisiner
  • Barn som plager andre