Om Forandringsfabrikken Kunnskapssenter

Forandringsfabrikken har i mer enn 10 år hentet inn kunnskap fra barn om møtet med hjelpesystemene og skole. I kunnskapssenteret er alle publikasjoner nå tilgjengelige. Innholdet kan brukes som kilde på lik linje med forskning og erfaringskunnskap. I 2018 kommer de første bøkene på Universitetsforlaget og flere store undersøkelser om rus, barns rettssikkerhet, og tvang i psykisk helsevern.

Barn i barnevern, psykisk helsevern eller med erfaring fra rettsapparatet, har kunnskap om hvordan det er å møte disse systemene. Deres erfaringer og råd til forbedringer, er kunnskap fra barn.  

I Forandringsfabrikken Kunnskapssenter finner du kunnskap på disse temaene: Skole, barnevern, psykisk helse, vold og overgrep, kriminalomsorg, NAV og sykehus. 

Ingen tolkninger fra voksne

Forandringsfabrikken har siden 2008 møtt over 4500 barn i skolen, 1100 barn i barnevernet, 500 barn i psykisk helsevern og over 300 barn som har opplevd vold eller overgrep. 

Svarene hentes inn fra barn i hele Norge. De svarene som går igjen fra mange barn i undersøkelsene, oppsummeres og publiseres anonymt, som hovedsvar. Ingen analyser eller tolkninger fra voksne legges til svarene.  

ForandringsMetodikk er utviklet i Forandringsfabrikken, med inspirasjon fra PLA (Partcipatory Learning and Action) og brukes for å hente inn kunnskap og komme i  dybden på svarene fra barn.

Kunnskapsgrunnlag bygget på tre typer kunnskap

I Norge er det bred enighet om at offentlige tjenester skal utvikles bygget på tre typer kunnskap:

 • Forskningskunnskap
 • Praksiskunnskap
 • Brukerkunnskap.

Når barnevern, skole, BUP eller andre tjenester for barn skal utvikles - må barns erfaringer og råd løftes mye tydeligere opp. 

Forandringsfabrikken Kunnskapssenter vil bidra til at kunnskap fra barn legges til grunn, når nye satsinger skal lages.

(Modell: Når tjenester skal utvikles, må kunnskap fra barn inkluderes i kunnskapsgrunnlaget.)

Etterspurt som kilde

Kunnskapssenteret åpnet i 2017, som en ny del av Forandringsfabrikken Stiftelse. Kunnskapssenterets oppgave er å systematisere, publisere og formidle de svarene som hentes inn i undersøkelser.

Senteret er lansert på etterspørsel fra fagfolk, politikere, media og akademia som har ønsket at kunnskap proffer presenterer i foredrag og møter, blir mer tilgjengelig. Ønsket om at denne kunnskapen nå skal kunne brukes som kilde, har vært sterkt fra mange hold.

I forbindelse med åpningen av Forandringsfabrikken Kunnskapssenter, lanserte vi boken Barnevernet - fra oss som kjenner det. Denne er tenkt som pensum til barnevern og sosionom – og som grunnbok for fagfolk i barnevernet. 

En ny bok om barnevernet, skrevet av barnevernsledere og proffer i samarbeid, kommer på Universitetsforlaget høsten 2018.

Undersøkelser i 2018

I 2018 kommer flere magasiner og rapporter i kunnskapssenteret. 

Forandringsfabrikken gjennomfører undersøkelser på disse temaene:

 • Hjelpetiltak i barnevernet
 • Barn 6-10 år om hvordan barnevernet kjennes
 • Unge som ruser seg
 • Barns rettssikkerhet etter vold og overgrep
 • Diagnoser  
 • Medisiner
 • Barn i fosterhjem
 • Tvang i psykisk helsevern
 • Barn som mobber andre

I tillegg skal vi lage en guide til verktøyet  "Livet" på timeplanen, i samarbeid mellom SkoleProffer og skoleledelse ved utvalgte skoler.