Proffoppfølging i regionene

ProffVarmere er ansatt på deltid i Forandringsfabrikken for å følge opp proffer i regionene. De arrangerer sosiale aktiviteter, og kan være en støtteperson for proffer når det er behov.

ProffVarmere kan hjelpe proffer med å være brobyggere til systemene, som for eksempel barnevern, psykisk helsevern eller skole.

ProffVarmerne arrangerer treff omtrent en gang i måneden, som regel på ettermiddagstid en ukedag. I tillegg skjer det andre hyggelige aktiviteter med jevne mellomrom. Forandringsfabrikken dekker reise for proffer.

Forandringsfabrikken har ProffVarmere i disse regionene: Østlandet/Oslo, Agder, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Troms.

Unge som ønsker å bli med i Forandringsfabrikken, kan ta direkte kontakt med disse eller få hjelp av fabrikkarbeiderne i Oslo for å få informasjon.

Her kan du finne din ProffVarmer:

Buskerud, Vestfold og Telemark:

Oslo, Akershus, Østfold, Innlandet, Agder

Rogaland:

Hordaland, Troms og Finnmark:

Møre og Romsdal:

Trøndelag

Ingeborg og Tobias er tidligere proffer som nå er voksne og hjelper med å ta i mot nye proffer i Trøndelag.