Administrativt styre

Dette er styremedlemmene i Forandringsfabrikken:

Odd Christopher Hansen (styreleder) 
Harald Norvik
Marit Sanner
Arne O. Holm
Kristian Enger
Maria Syse 


(Foto, fra venstre: Odd Christopher Hansen, Arne O. Holm, Harald Norvik, Maria Syse, Marit Sanner (fabrikkleder) og Kristian Enger. Fotograf er Morten Brun)