Administrativt styre

Dette er styremedlemmene i Forandringsfabrikken:

Odd Christopher Hansen (styreleder) 
Marit Sanner (fabrikkleder) 
Arne O. Holm 
Kristian Enger 
Maria Syse (representant for Ferd) 
Harald Norvik

(Foto, fra venstre: Odd Christopher Hansen, Arne O. Holm, Harald Norvik, Maria Syse, Marit Sanner (fabrikkleder) og Kristian Enger. Fotograf er Morten Brun)