Fagutviklingsarbeid i skolen

Forandre med varme – et fagutviklingsarbeid

Hva skaper trivsel på skolen? Og hva gir elevene lyst til å lære? Det har Forandringsfabrikken spurt over 5000 elever om i løpet av de siste årene. I fagutviklingsarbeidet Forandre med varme, deler SkoleProffene svarene fra barn og unge med rektorer, lærere og andre fagfolk i skoler.

SkoleProffer er elever som er ”proffe” på hvordan det er å gå på skole i Norge nå, fordi de har kjent skolehverdagen på kroppen. De vet godt hva som må til for å lære og trives. De har viktige svar til skolen om hva som fungerer godt, og hva som bør forandres. 

Målet med Forandre med varme er at elever, lærere og ledelse sammen skal bidra til å utvikle en skole som kjennes trygg og nyttig. Skoler som prøver ut verktøyene først er barne- og ungdomsskoler i Porsgrunn og Horten.

Samarbeid med elevene: Det krever at de voksne og elevene har gjensidig respekt for hverandre og snakker sammen. Voksne må lytte til barnas virkelighetsbeskrivelser.

Skap trygghet: Alle barn har en mening om både livet sitt og skolen. De vil være med å forandre hvis de inviteres på en måte som oppleves trygt for dem.

Hør på elevkunnskapen: Elevene vet mest om hvordan de liker å lære og hva som gjør at de trives. Kunnskap fra elever er like mye verdt som fagkunnskap og forskningskunnskap.

Svarene fra SkoleProffene er samlet i hefter, de finner du på Forandringsfabrikken kunnskapssenter.

For å gjøre skolen mer trygg og nyttig har Proffene laget 16 ulike verktøy som skolene kan bruke.

Her er tre av verktøyene:

1. Elevplan: Lag en konkret plan når en elev har det vanskelig.

2. Bli kjent: Ha bli kjent-leker med både lærere og elever gjennom hele skoleåret.

3. Temadag: Arranger en temadag der man kan diskutere vanskelige temaer og ting i fellesskap.

Verktøyene finner du på Forandringsfabrikken kunnskapssenter.

I fagutviklingsarbeidene får vi mange innspill til viktige prosesser i arbeid med lover og retningslinjer.