Verktøy: Forandre med varme - verktøy for trivsel i skolen (2017)


SkoleProffene har forslag til måter å arbeide på som de mener kan øke trivselen i skolen - som er forutsetning for god læring.

Innspill fra fagfolk i skolen er tatt med, og arbeidsmåtene prøves nå ut i skoler.