Ønsker du å bidra?

Gi et bidrag – styrk barn og unges stemme!

Vil du betale direkte i din egen bank er kontonummeret til Stiftelsen Forandringsfabrikken: 1254 05 85227
Ta gjerne kontakt med oss for å lage en bidragsavtale.

Ved å bidra, kan du være med på å gi flere barn og unge i vanskelige livssituasjoner en sterkere stemme.
Forandringsfabrikken jobber med å lytte til barn og unge i blant annet barnevern, psykisk helsevern og i kriminalomsorg.
Mange av dem er barn og unge som har vokst opp i utfordrende livssituasjoner, med voksne som ikke har greid å gi dem det de skulle. Mange har opplevd rus, vold, overgrep, dårlig råd hjemme – eller voksne med psykiske lidelser.
Samtidig treffer vi også barn og unge i skoler over hele landet – for å lytte til hvordan flere kan lære bedre.

Barn og unge inviteres med som «proffer». De er med som rådgivere i møte med ministre, i departement, direktorat og på Stortinget. De er også med som samarbeidspartnere for fagfolk og forskere. Deres erfaringer og råd gjør systemene mer verdige og effektive. Slik får barn og unge gjort om gode og dårlige erfaringer til gull.

Forandringsfabrikken jobber hele tiden med å nå flere unge på flere arenaer.
Med din hjelp kan flere barn og unge få sin stemme hørt!

Pengene går til Stiftelsen Forandringsfabrikken.