Barnevern

28_10_14_mb_138

Forandringsfabrikken har følgende prosjekter for barnevernet:
1. Mitt Liv Barnevern
2. Mitt Liv Barnevernsinstitusjon
3. Barnevernsproffene
4. Barnas barnevernlov

 

1. Mitt Liv Barnevern

Kommunebarnevernet forbedres med barn og unges kunnskap, i samarbeid med fagkunnskap.

Det er viktig for meg å være proff i Mitt Liv Barnevern fordi det er så viktig at barnevernet samarbeider mer med oss unge, sånn at de kan gi oss bedre hjelp. Jeg forstår nå mer om hvordan voksne tenker og hva de har lært på sin utdanning, det gjør at jeg kan tilgi flere av de dumme tingene som har skjedd tidligere.
– Proff i Forandringsfabrikken

BarnevernsProffene, som er barn med fersk erfaring fra barnevernet, og Forandringsfabrikken har siden 2013 gjennomført utviklingsarbeidet Mitt Liv Barnevern i samarbeid med barnevernstjenester fra hele landet og KS. Mitt Liv-tjenestene jobber nå med et tydelig barnesyn, fire verdier og rundt 30 konkrete arbeidsmåter som er utviklet av proffene i samarbeid med fagfolk.

Barnesynet
Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt
De er like mye verdt som voksne
De trenger kjærlighet og må bli trodd på og tatt på alvor

Mitt Liv i dag
Samarbeidet startet med 14 tjenester, som det første året møtte proffene i 60 heldagsmøter. Etter halvannet år hadde 120 nye barneverntjenester kommet inn i prosjektet. I dag er rundt 150 tjenester i over 220 kommuner med i samarbeidet. Flere enn 4 millioner nordmenn bor i en kommune med Mitt Liv-barnevernstjeneste.

Arbeidsmåtene som ble utviklet i prosjektet har vært utprøvd i kommunene og ble revidert høsten 2015. Våren 2016 ble resultatene av arbeidet satt sammen til bredere anbefalinger for hvordan barnevernet kan bli enda bedre. Anbefalingene ble overlevert Bufdir og barneminister Solveig Horne i juni 2016.

Hefter med råd for et bedre barnevern kan du bestille her.

Takk til
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som finansierer prosjektet.

Barnevernstjenestene i Kristiansand, Larvik, Sandefjord, Grunerløkka, Vesterålen, Levanger, Verdal, Trondheim, Bergen, Sunnhordaland, Stavanger, Fet, Lørenskog og Harstad, som var de første i samarbeidet. Og takk til alle de andre kommunene vi samarbeidet med i dag!

 

2. Mitt Liv Barnevernsinstitusjon

Barn og unges kunnskap, i samarbeid med fagkunnskap, brukes for å forbedre barnevernsinstitusjonene i Norge så de blir bedre for barn og unge.

Jeg har bodd på flere institusjoner og de var veldig forskjellige på hvor godt jeg trivdes. Det er så viktig at det føles som et hjem når man må bo i et bofellesskap.
– Proff i Forandringsfabrikken

Barnevernsproffer som har bodd, eller bo, i barnevernsinstitusjoner samarbeider med Forandringsfabrikken og 21 institusjoner fra hele landet om å utvikle bedre arbeidsmåter i barnevernsinstitusjonene. Målet er at norske barnevernsinstitusjoner skal oppleves mest mulige verdige, nyttige og samarbeidende for de barn og unge som bor der.

Følgende institusjoner er piloter:
Nymogården, Husafjellheimen ungdomsheim, Humla akuttsenter, Sunnmørsheimen ungdomsheim, Bergen Akuttsenter, Vestlundveien, Stavanger Barnevernsenter, Haraldsplass barnevern, Bokn bufellesskap – Kirkens sosialtjeneste, Styve gard, Josephine Stiftelse i Hafrsfjord, Sarpsborg ungdoms- og familiesenter, Akershus ungdoms- og familiesenter, Kirkenær barnevern- og omsorgssenter, Ungdomsakutten, Bernhard L. Mathisen, Vansjø ungdomsinstitusjon avdeling Grepperød, Aleris Sør Skien, Løft avdeling Bøgata, Birkelund barnevernsenter, Solgløtt.

 

3. BarnevernsProffene

Barn og unges kunnskap formidles til studenter og fagfolk slik at de kan gjøre en enda bedre jobb for barn og unge.

Jeg vil være BarnevernsProff fordi det gir meg muligheten til å bruke det jeg har opplevd til noe godt, og sørge for at flere barn i framtiden opplever at barnevernet er en fin ting i livet sitt.
– Proff i Forandringsfabrikken

BarnevernsProffene er mellom 8 og 22 år og kommer fra hele landet. Erfaringer og råd fra proffene, barn og unge som får hjelp i barnevernet nå, formidles på fagdager, i kurs og på store konferanser. Vi deltar også i utvalg og faggrupper, for å formidle barn og unges råd, til dem som kan gjøre forandring.

Om du vil ha råd fra BarnevernsProffene på din konferanse kan du kontakte oss på post@forandringsfabrikken.no.

 

 4. Barnas barnevernlovutvalg

Barnevernloven skal være barnas lov. Derfor har barn og unge brukt sin kunnskap til å skrive et eget lovforslag som vil være bedre for barn enn dagens barnevernlov.

Nesten ingen av de voksne i regjeringa sitt lovutvalg hadde erfaring fra å være i barnevernet selv, derfor ville jeg være med i Barnas Barnevernlovutvalg. Når loven skal endres, må vi jo vite hva som er viktigst å endre på.
– Proff i Forandringsfabrikken

I 2015 satte barneminister Solveig Horne ned et lovutvalg for å endre barneloven. 21 BarnevernsProffer fra hele landet jobbet fram sine forslag til en bedre barnelov. I september 2015 overleverte utvalget sine svar til ministeren og senere samme måned til lederen for regjeringens utvalg.

 

Magasiner med råd

Magasiner med erfaringer og råd fra BarnevernsProffene kan bestilles på denne siden sammen med Forandringsfabrikkens andre hefter.

Fet bvern

Mitt liv-samling med BarnevernsProffer og barnevernstjenesten i Fet.