Bli proff i Forandringsfabrikken!


Proffer er unge med erfaring fra barnevern, psykisk helsevern, andre hjelpesystemer eller skole. Vi kaller dem "proffer" fordi de er proffe på systemet de er i. Derfor har de viktig kunnskap å lytte til. Alle mellom 13 og 20 år kan bli proff i Forandringsfabrikken. 

Som proff er man med og endrer systemene ved å dele erfaringer og gi råd til forbedringer. Hvordan har du blitt møtt av voksne som har fungert bra? Hva kunne de voksne ha gjort annerledes for at hjelpen skulle bli mer nyttig? 

Som aktiv proff i Forandringsfabrikken møter man mange unge som kan bli venner for livet. Vi arrangerer jevnlige samlinger for proffer rundt i landet, og har også en årlig sommerleir, ProffCamp.  

Det finnes mange ulike proffer, noen av de er disse:

  • SkoleProffene
  • PsykiskhelseProffene
  • BarnevernsProffene

Her kan du se proffene i media og her kan du lese mer om proff-rollen og fellesskapet i Forandringsfabrikken.

"

Som proff er du med på å gjøre livet bedre for barn og ungdommer som kommer etter deg.


Vil du bli proff? Finn din lokale kontaktperson her:

Oslo og Østlandet

I Oslo og resten av Østlandet er det profftreff omtrent en gang i måneden, som regel på ettermiddagstid en ukedag. I tillegg skjer det aktiviteter med jevne mellomrom. Forandringsfabrikken dekker reise.

Hordaland

I Bergen er det profftreff omtrent en gang i måneden, som regel på ettermiddagstid en ukedag. I tillegg skjer det aktiviteter med jevne mellomrom. Forandringsfabrikken dekker reise.

Rogaland

I Stavanger er det profftreff omtrent en gang i måneden, som regel på ettermiddagstid en ukedag. I tillegg skjer det aktiviteter med jevne mellomrom. Forandringsfabrikken dekker reise.


Agder

I Kristiansand er det profftreff omtrent en gang i måneden, som regel på ettermiddagstid en ukedag. I tillegg skjer det aktiviteter med jevne mellomrom. Forandringsfabrikken dekker reise. 


Trønderlag

I Trøndelag er det profftreff omtrent en gang i måneden, som regel på ettermiddagstid en ukedag. I tillegg skjer det aktiviteter med jevne mellomrom. Forandringsfabrikken dekker reise. 

Troms

I Tromsø er det profftreff omtrent en gang i måneden, som regel på ettermiddagstid en ukedag. I tillegg skjer det aktiviteter med jevne mellomrom. Forandringsfabrikken dekker reise. 


Andre steder i Norge

Fant du ingen kontaktperson der du bor? Da kan du ta kontakt med Stine! Hun jobber på hovedkontoret i Oslo, og har oversikt over aktiviteter for proffer rundt i landet. Ta kontakt på Facebook eller telefon.


De voksne i Forandringsfabrikken kaller seg fabrikkarbeidere. De er forskjellige folk, men felles for alle er at de er veldig glade i barn og ungdommer.

Her kan du se hvem som jobber i Forandringsfabrikken