Dårlig råd

k_h

Barn og unge som vokser opp med dårlig råd, tenker vi er stemmer vi for sjelden hører i det offentlige rom. Enda sjeldnere kommer de selv direkte til orde. Noen ganger blir deres svar del av forsknings- rapporter og kartleggingsundersøkelser. Vi ville la barn og unge selv få presentere resultatene.
Samlinger ulike steder i landet
Prosjektet inviterte til samlinger med 10-14-åringer og 15-17-åringer fra ulike deler av Norge – fra etnisk norske og fra innvandrerfamilier.
Resultatmagasin og levende presentasjoner
Resultatene er oppsummert til hovedbudskap, i et resultatmagasin. De ble først presentert for Kunnskapsminister Kristin Halvorsen i 2009 og er deretter presentert i flere nasjonale konferanser og på NAV-kontorer rundt om i Norge.

Magasiner med erfaringer og råd fra PengeProffene kan bestilles på denne siden sammen med Forandringsfabrikkens andre hefter.