Faglig nettverk

Forandringsfabrikken har hatt et faglig nettverk siden 2006. I nettverket sitter mennesker med mye fagkunnskap og klokskap. De er invitert med for å kvalitetssikre, gi innspill og dele inspirasjon.

Faglig nettverk for Forandringsfabrikken i 2018 er:

Mogens Albæk, psykologspesialist ved Statens Barnehus
Marit Skivenes, forsker ved Universitetet i Bergen
Tor Levin Hofgaard, president i Norsk Psykologforening  
Kari Henriksen, avdelingsdirektør for oppvekst i Tromsø kommune
Sølvi Lillejord, avdelingsdirektør og forsker ved Kunnskapssenter for utdanning  
Ingrid Lund, professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder
Geir Liang, leder av norsk Barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Arne O. Holm, redaktør i High North News

Faglig nettverk Psykisk helse 2016-2017: 
Anders Skuterud
Eyvind Elgesem
Kirsti Margrethe Jørgensen
Melanie Ekholdt
Anne Kjersti Myhrene Steffenak

Faglig nettverk Barnevern 2016-2017:
Grethe Gilstad
Roar Sundby
Øivin Christiansen
Gunnar Toresen

Faglig nettverk 2015-2016: 
Anne Kristine Bergem 
Anders Skuterud 
Kirsti Jørgensen
Eyvind Elgesem 
Siri E. Gullestad
Anne Brita Normann
Roar Sundby
Gunnar Toresen 

(Foto, fra venstre: Trond Waage, Jesper Juul, Marit Moum Aune og Elisabeth Backe-Hansen er noen av de kloke menneskene som har sittet i Forandringsfabrikkens faglige nettverk.)

Faglig nettverk 2012-2014:
Jesper Juul 
Trond Waage 
Elisabeth Backe-Hansen 
Arne O. Holm 
Marit Moum Aune 
Per Egil Mjaavatn 

Faglig nettverk 2010-2012:
Jesper Juul 
Klaus Sonstad 
Trond Waage 
Arne O. Holm 
Per Egil Mjaavatn 
Elisabeth Backe-Hansen 

Faglig nettverk 2008-2010:
Jesper Juul 
Klaus Sonstad 
Trond Waage 
Maj-Britt Andersen 
Arne O. Holm 
Per Egil Mjaavatn 
Elisabeth Backe-Hansen 

Faglig nettver2006-2007:
Jesper Juul 
Margreth Olin 
Trond Waage 
Arne O. Holm 
Elisabeth Backe-Hansen 
Per Egil Mjaavatn