Faglig Råd

Forandringsfabrikken har to Faglige Råd
Forandringsfabrikken har to faglige råd, et på psykisk helsevern og et på barnevern. Her sitter mennesker med mye klokskap, erfaring og et stort engasjement. De er invitert med for å kvalitetssikre, gi innspill og dele inspirasjon.

Faglig råd psykisk helse fra 2016:
Anders Skuterud i Psykologforeningen, Eyvind Elgesem fra RBUP Øst og Sør, Kirsti Margrethe Jørgensen i BUPA Nordlandsykehuset, Melanie Ekholdt fra RBUP, BUP Oslo Vest, Anne Kjersti Myhrene Steffenak fra Landsgruppen av helsesøstre.

Faglig Råd fra 2015:
Anne Kristine Bergem, Anders Skuterud, Kirsti Jørgensen, Eyvind Elgesem, Siri E. Gullestad, Anne Brita Normann, Roar Sundby, Gunnar Toresen, Kari Killén.

 

Tidligere faglige råd:

Faglige Råd 2012-2014:
Jesper Juul (rådgiver, familieterapeut, forfatter)
Trond Waage (spesialrådgiver i Unicef internasj. forskningssenter)
Elisabeth Backe-Hansen (forskningsleder NOVA)
Arne O. Holm (journalist og forfatter)
Marit Moum Aune (sceneinstruktør)
Per Egil Mjaavatn (forsker NTNU og medvirkningsekspert)

MøteFagligRådNov011

Rådsmøte november 2011

 

 

 

 

 

 

Rådet besto i 2010 av:
Jesper Juul (rådgiver, familieterapeut, forfatter)
Klaus Sonstad (programleder og komiker)
Trond Waage (spesialrådgiver i Unicef internasj. forskningssenter)
Arne O. Holm (journalist og forfatter)
Per Egil Mjaavatn (forsker NTNU og medvirkningsekspert)
Elisabeth Backe-Hansen (forskningsleder NOVA)

Rådsmøte november 2009
Forandringsfabrikken formidlet erfaringer og resultater fra arbeidet vårt.
Vi fikk nyttige innspill. Deretter delte vi tanker om hvordan rådsmeslemmene vil
knyttes til Forandringsfabrikkens ulike prosjekter og annet arbeid framover.

Rådet besto i 2008 av
Jesper Juul (rådgiver, familieterapeut, forfatter)
Klaus Sonstad (programleder og komiker)
Trond Waage (spesialrådgiver i Unicef internasj. forskningssenter)
Maj-Britt Andersen (artist)
Arne O. Holm (journalist og forfatter)
Per Egil Mjaavatn (forsker NTNU og medvirkningsekspert)
Elisabeth Backe-Hansen (forskningsleder barn og unge, NOVA)

Rådsmøte 17.-18. april 2008
Den besto av erfaringsutveksling, engasjement, latter og gode samtaler.
Trond Waage, delte internasjonale strømninger fra sin jobb på Unicefs forskningssenter i Firenze. Han vektla og Forandringsfabrikkens viktige rolle i arbeidet med barn og unge i psykisk helsevern og barnevern.
Maj Britt Andersen, bidro med erfaringer fra å skape musikk for barn, bygd på verdier, og å løfte dette ut i offentlige rom.
Per Egil Mjaavatn, tidligere mangeårig leder av Norsk senter for barneforskning, trakk opp gode tanker fra nyere forskning. Han delte og fra sin erfaring med pedagogisk arbeid i skolen.
Klaus Sonstad, delte fra sin menneskenære formidlingserfaring til store grupper mennesker gjennom TV og radio. Han ivret for Forandringsfabrikkens mulighet til å jobbe for de få og for de mange barn og unge i Norge.
Arne O. Holm, inspirerte oss fra sin spissede journalistpraksis, ofte som talerør for de aller minst sette. Han formidlet ønske om at vi styrker vår rolle som «Lommelykt i mørke kroker»..

De fleste rådsmedlemmene er nå knyttet tettere til ett eller to av prosjektene og vil følge dem og delta i lanseringer og andre arrangementer.

Det var enighet om, at Forandringsfabrikkens arbeid, som talestol for barn og unge som høres lite i det offentlige rom, som f eks unge i psykisk helsevern, i barnevern og utsatt for overgrep – fortsetter. I tillegg vil fabrikken drive noen prosjekter på problemstillinger som angår mange barn og unge. Forandringsfabrikkens ønske om å jobbe for at de som minst høres i større grad skal bli hørt, er høyt verdsatt av rådet.

Rådet besto i 2006-2007 av
Jesper Juul (rådgiver, familieterapeut, forfatter)
Margreth Olin (dokumentarfilmskaper)
Trond Waage (spesialrådgiver i Unicef internasjonale forskningssenter)
Arne O. Holm (journalist og forfatter)
Elisabeth Backe-Hansen (forskningsleder barn og unge, NOVA)
Per Egil Mjaavatn (forsker NTNU og medvirkningsekspert)