Nyheter fra fabrikken:

Vil du følge opp lokale proffer på deltid?


Forandringsfabrikken (FF) leter nå etter "ProffVarmere", i Stavanger/Sandnes (for Rogaland), i Trondheim (for Trøndelag), i Oslo (for Østlandet) og i Kristiansand (for Agder). En ProffVarmer er lokal kontaktperson for ungdommer som er aktive i Forandringsfabrikken.
 

Forandringsfabrikken er en ideell stiftelse og et kunnskapssenter som inviterer unge 12-22 år med som proffer. Proffene er unge med erfaring fra hjelpesystemer som barnevern, psykisk helsevern, rettssystemet og skole. 

Vi jobber ut fra verdiene: Åpenhet, ydmykhet, samarbeid og kjærlighet.

Vi har "ProffVarmere" i de største regionene i Norge, som samarbeider tett med hovedkontoret i Oslo om oppfølging av ungdom. Nå øker vi stillingsprosenten i flere byer. 

Estimert antall arbeidstimer i måneden er:  
- Trondheim og Stavanger: 30-50 timer i måneden.
- Oslo og Kristiansand: 20-30 timer i måneden. 

Stillingene er et 1-årig engasjement med mulighet for forlengelse.

OPPGAVER: 
Som ProffVarmer i Forandringsfabrikken vil dine oppgaver være å: 

- Arrangere aktiviteter for unge med ulike livsutfordringer 
- Bidra til samlinger og treff i samarbeid med ansatte i FF fra Oslo 
- Invitere med nye ungdommer 
- Evne til å møte vonde ting, samtidig vise unge vei til riktig hjelp / system 
- Evne til å se bak unges symptom/smerteuttrykk 
- Være brobygger mellom unge og systemet 
- Presentere Forandringsfabrikken for fagfolk sammen med unge proffer, i samarbeid med hovedkontoret    

HVEM VI LETER ETTER: 
Vi leter etter deg med et varmt hjerte og som er trygg, blid, løsningsorientert og fleksibel. Du må klare å skape trygghet i en gruppe med ungdommer i forskjellige livssituasjoner. Du har flere års erfaring fra ungdomsarbeid og kunnskap om hjelpesystemene. Du liker å kommunisere med ungdommer i sosiale medier, som Facebook og Snapchat.    

VI KAN TILBY: 
En svært meningsfull og lærerik deltidsstilling, med mulighet til å utgjøre en forskjell for unge i krevende livssituasjoner.  

RAMMER: 
- Ettermiddags- og kveldsarbeid må påregnes.  
- Lønn etter avtale. 
- Jobben er et engasjement i 1 år med mulighet for forlengelse.  
- Du bestemmer selv arbeidssted, og mye kan gjøres hjemmefra, men du må arrangere samlinger og møte ungdom etter avtale.

Søknadsfrist er 1. juli 2018. Søk på stillingen gjennom Finn.no

Oppstart er rundt 15. august, men kan avtales nærmere.

Spørsmål om stillingen?

Kontakt fabrikkarbeider Hanne Kristine Stabursvik på hanne@forandringsfabrikken.no eller 951 08 977.

Om Forandringsfabrikken

Forandringsfabrikken Stiftelse (FF) jobber for å forbedre barnevern, psykisk helsehjelp, skole og rettssystemet. FF inviterer barn og unge rundt i landet til å dele erfaringer fra møte med systemene og til å gi råd til hvordan systemene kan bli bedre. 

Unge inviteres deretter med som proffer og kan presentere hovedsvar til politikere, fagfolk og studenter. FF tilrettelegger for flere utviklingsarbeid på oppvekstfeltet og for at proffer møter nasjonale myndigheter og andre med makt til å forandre.

Siste nyhetssaker: