Nyheter fra fabrikken:

5 SamarbeidsNøkler for barnevernet

Denne artikkelen er hentet fra boken Barnas barnevern (2018), som er skrevet av syv BarnevernsProffer i Forandringsfabrikken og syv barnevernledere.

BarnevernsProffene ber om at ”barns medvirkning” endres til å ”samarbeide med barn”. - Medvirkning er IKKE et ord vi kan forstå, derfor er det ”triksete” av voksne å bruke dette ordet, har flere proffer sagt til Forandringsfabrikken.

Barn i barnevernet skal bli samarbeidet med, står det nå i barnevernloven.
Men hva betyr det helt konkret i et barns liv? 

Samarbeid handler om å ta vurderinger og beslutninger sammen med barnet - hele veien. Systemet må bevege seg fra å være eksperter i barns liv, til å samarbeide med barn.  

SamarbeidsNøklene beskriver hvordan voksne helt konkret kan samarbeide med hvert enkelt barn.

Her er de 5 SamarbeidsNøklene:

  1. Barn får nok og nyttig informasjon
  2. Barn får snakke trygt til barnevernet
  3. Barn får være med å bestemme
  4. Barn er med på dokumentasjonen
  5. Barn får gi tilbakemeldinger til barnevernet

Siste nyhetssaker: