ForandringsFilosofi

Verdier i forandringsarbeid

171212_mb_332

Verdighet er den overbyggende verdien i vår forandringsfilosofi.
Vi arbeider for mer verdighet for flere.
Hva som oppleves som verdig, vet hvert enkelt menneske best selv.
I arbeidet for økt verdighet for flere, legger vi til rette for at mennesker får dele virkeligheter og bidra med egne løsninger.

Andre grunnleggende verdier i Forandringsfabrikken er:

Løfte likeverd
Alle mennesker er like mye verdt – på tross av ulikheter. Likeverdighet kan utfordre bestående maktstrukturer og utfordre profesjonsfølelse. Å arbeide likeverdig kan bidra til at løsninger mange liker kan være foreslått av «hvem som helst». Å behandle andre likeverdig kan være å bry seg om en annen, betingelsesløst. Vi ønsker å bidra til at flere opplever gleden og styrken i å behandle andre likeverdig – og i å bli behandlet likeverdig.

Søke sannheter
Vi vil legge til å legge til rette for sannheter gjennom å vise at vi tar de på alvor. Hvor mange har ikke fått hjelp for feil ting, fordi løsningene ikke hadde grobunn i noe helt sant i livene til dem det gjaldt? Vi vil arbeide for at mange kan søke og dele sannheter. Og for at flere kan vokse i sanne relasjoner. Mange barn og unge i mange ulike livssituasjoner, sier de ikke «gidder» å gi fra seg sannhetene sine, når folk ikke bryr seg nok. Da forteller du heller noe halvsant – eller det du forventer de andre vil høre. Sannheter kan være svært brysomme.

Oppdage fellesskap
Det fins fellesskap overalt, fordi det menneskelige forener oss. Vi arbeider for at flere mennesker kan kjenne fellesskap, til tross for ulikhet. Man kan øve seg på å oppdage fellesskap. Blir vi mindre opptatt av å finne trygghet i dem som tilsynelatende ligner oss,
kan vi lettere oppleve fellesskap med nye mennesker. Vi ønsker å inspirere mennesker til å finne det.

Utløse gleder
Vi vet gleden fins – i flere vanskelige situasjoner, i mer smerte og i flere steinansikter enn vi ofte kan tro. Å utløse glede – er også en del av arbeidet vårt. Vi trenger ikke gå rundt å smile hele tiden. Mer handler det om å ha kontakt med gleden inne i seg – og å våge å utløse den i seg selv og i andre. Vi tror glede kan være drivkraft, bringe oss nærmere hverandre og ofte også nærmere sannhetene. Vi erfarer ofte at glede forløser sannhet, den kan løse opp i vanskelige situasjoner. Da kan den bringe med seg verdighet .