ForandringsMetodikk

metodikkMetodikken består av et systematisk oppbygd forandringsverktøy, for å involvere og engasjere flest mulig av deltakere. De utvikles med utgangspunkt i menneskers engasjement og lyst, og ulike verktøy tas i bruk til ulike tema. Verktøyene gjør innsamlingsprosessen kreativ og dataene visuelle.

Metodikken dekker bord for dypt seriøse sannheter – men alltid med et smil om munnen. Den har hentet inspirasjon fra Participatory Learning and Action, brukt verden over. Når forandringsverktøyene tas i bruk, kaller vi dem oppdrag. Deltakerne utfordres til å produsere noe konkret, ofte i grupper. Produktet presenteres, dette kjennes ofte mindre ”klamt” enn å snakke direkte om eget liv. Verktøyene blir døråpnere til dialog og samtaler vi ikke ville fått uten dem.
Resultatene dokumenteres underveis – og mest mulig direkte i råtekst. Kommunikasjonsklimaet skal være slik at flest mulig i arbeidsprosessen blir trygge og føler seg verdsatt. Gode tilretteleggere er en forutsetning for at deltakerne formidler godt og sant gjennom oppdragene – og kan være viktige forandrere i menneskers liv.

Forandringsverktøyene deles inn i fem hovedgrupper:
Klimaøvelser
Virkelighetsbeskrivelser
Forandringsideer
Framtidsplanlegging
Evaluering
Mer om metodikken og verktøyene i “Håndbok for forandrere” og i ulike andre verktøyhefter – til bruk i barnevern, psykisk helsevern, skole og forebyggende psykisk helsearbeid.