ForandringsNøkler

Nøklene kan brukes til å åpne dører – inne i og mellom mennesker, i arbeidsprosesser eller systemer. Til å finne veier til forandring forankret i sann virkelighet for de det gjelder. Barn, unge og voksne har delt erfaringer om hva som skal til – for at hjerter skal åpne seg og for at det som skal være hjelp, virkelig hjelper. Dette har gitt kunnskap og inspirasjon til å utvikle nøklene.   

MulighetsJakteMulighetsJakte
Uansett hvor mye som oppleves vanskelig, fokuserer en forandrer på hva som kan være mulige steg videre. Du har i arbeid med barn, unge og voksne alltid blikk for dette. Du vet om det  vanskelige og hvor det er motstand, men jakten etter muligheter gir styrke til å gå videre. For ikke å «gå tom», sørger du som forandrer for å vite hvor du skal hente inspirasjon og er bevisst på når og hvordan du best får påfyll og nye krefter.

SannhentsSøkeSannhetsSøke
Nye tiltak eller rutiner lages ofte uten at den eller de det gjelder er godt nok involvert. En forandrer vet at det beste utgangspunktet for god forandring er når mennesker har formidlet sannheter om virkeligheten, slik de opplever den. Forandring blir mer virkelig og varig jo nærmere den starter i sanne landskap for dem det gjelder. Mennesker må få erfare at sannhetene blir tatt i mot uten å bli bortforklart eller justert. Som forandrer kan du bidra til at mennesker opplever at deres versjoner av livet blir tatt godt i mot.

GodTaGodTa
Så langt det er mulig, forsøker du som forandrer å ”ta en utfordrende situasjon med det gode». Du kan snu dårlig stemning, stille oppriktig og engasjerende spørsmål, avlede med humør, ha selvironi eller gi varme. Dette er annerledes enn å ”ta makt” gjennom å være streng, alvorlig eller med et kroppsspråk som uttrykker at du ikke liker det som har skjedd. Unge utfordrer oss til å ha humør, være vennlig og nådig – og at det vil bidra til et mer menneskelig og verdig liv for flere.

MotUtløseMotUtløse
I forandringsprosesser kan du utløse mot i andre. Mot til å formidle, til å være ærlig og til å komme med ideer til veier videre. Forandrere kjenner veier til å gjøre andre tryggere. Det kan være ved å stille verdige spørsmål, kunne ta seg selv lite høytidelig, verdsette modige handlinger eller ved å ha ro og trygghet til å se nyansene i hvordan andre har det. Du legger merke til modige setninger og du arbeider for at alle skal føle seg gode nok.

MotstandsVokseMotstandsVokse
Forandrere vet at motstand og vanskeligheter er noe en kan vokse på og møter derfor deltakere forandringsprosesser med dette blikket. Det kompliserte er ikke noe en skal bli kvitt, men viktig del av menneskers liv og noe de også kan vokse på. Du søker å lage et landskap der det er akseptert å være feilbarlig og ha nederlag, og der en samtidig leter etter mulighetene i situasjonene.

FølelserKontakteFølelserKontakte
Uten følelser, ingen forandring, sier filosofen Arne Næss. Forandrere vet at følelser spiller en viktig rolle i alt forandringsarbeid. Og at målet er å snu vonde følelser til litt bedre. Som forandrer vet du at det kreves mot for å vise følelser i et samfunn som ofte verdsetter det å kunne distansere seg. Forandrere har kontakt med egne følelser og vet at innenfor ulike antall lag av selvbeskyttelse, har alle mennesker et godt hjerte.

LysLeteLystLete
Forandrere vil nå tak i engasjement, lyst og motivasjon hos de du arbeider med – for å høre svarene på hva de tror vil føre dem videre. Du vet en kan få gjort mye om en har humør med inn i arbeidet. Det forløser og kan skape nytt. Forandrere kjenner veier til å la egen motivasjon også inspirere andre. Du er bevisst på hva som gir deg energi, for å kunne bevare lysten til å inspirere og motivere andre.

IkkeBeherskeIkkeBeherske
Forandrere vet at mange har lært mer om å beherske gjennom å fortrenge behov og følelser, enn gjennom å følge dem. Du vet samtidig at mennesker kommer nærmere hverandre om vi også viser feil og mangler – midt i presset på å være effektive, flinke og perfekte. For at deltakerne skal våge å tro på at de ikke trenger ”beherske”, våger du som forandrer å dumme deg ut litt. Du gir av deg selv i arbeid med mennesker – selv om det kan være sårbart. Du vet det er verdt det.

SkjønnhetsUtvideSkjønnhetsUtvide
Forandrere «hugger skjønnheten bredere» og utvider synet på hva som er normalt. Du vil at flere mennesker skal kjenne at de er vakre akkurat som de er og at det finnes ulike koder for skjønnhet. Deltakerne får dele skjønnhetsopplevelser som blikk, gode ord eller det å bli stolt på. Du inspirerer deltakerne til å se at mennesker ikke alltid blir vakrere av at alt går vår vei. For å greie dette må du kunne slappe av med deg selv og ha latt andre oppdage din skjønnhet, utenpå og inni.

NyanseGåNyanseGå
Forandrere vet at det finnes nyanser, men og at det kan ta tid før mennesker formidler dem. Nyansene kan være kostbare og dyrt ervervede erfaringer, der er svært verdifulle og gjør menneskelige fellesskap rikere og vakrere. Som forandrer har du gjennom erfaring lært hva som skal til for at deltakerne opplever trygghet til å formidle nyansene.

VakkertVelgeVakkertVelge
Forandrere våger å velge vakkert, ut fra andres og egne følelser og behov. Du kjenner det enkle, det lille, – og du kjenner magefølelsen. Du er bevisst på hvilken betydning de vakre valgene kan ha. En vakker opplevelse kan overskygge konflikter og problemer, en vakker opplevelse kan til og med iblant forandre mer enn lange terapitimer.. Forandrere lar andre få øynene opp for at det er et valg å velge vakkert.