Hvordan kjennes skolen når du sliter, opplever sorg eller lærer lett?

170130 lansering sorg, slite, knake 4

Forandringsfabrikken og SkoleProffene har lansert tre resultatmagasiner med oppsummert kunnskap fra tre elevgrupper: De som strever over tid, de som har opplevd brå sorg, og de med stort og ekstra stort læringspotensial. 400 elever har delt erfaringer og gitt råd i disse prosjektene om hva som gir lyst til å lære. Forrige uke lyttet skolemakta i Norge til rådene direkte fra de unge selv. 

Kunnskap fra elevene selv
I Norge er det nå enighet om at god læring er avgjørende for et godt liv for barn og unge. Forskere og fagfolk uttaler seg for å bedre læringsmiljø og bedre skoleresultater. Deres svar legges til grunn i arbeidet med skoleutvikling.

Elevene svar på hva som gir lyst til læring, er derimot ikke systematisk undersøkt og dokumentert i Norge. Elevene svarer årlig på en elevundersøkelse, men ifølge flertallet av ungdomsskoleelever inneholder den mange generelle spørsmål og er for mange lite motiverende (Forandringsfabrikkens undersøkelser 2013-17). Elevundersøkelsen gir dem heller ikke mulighet til å gi innspill til hva de mener gir lyst til læring.  

Tre dybdekartlegginger
2013-15 gjennomførte Forandringsfabrikken en nasjonal kartlegging kalt ”Morgendagens skole” der over 3000 elever fra Agder i sør til Finmark i nord ble invitert med til å gi svar op hva som skal til for å kjenne lyst til læring i skolen. Den brede kartleggingen lag grunnlaget for å gå i dybden på tre elevgrupper for å finne frem til hvordan deres læringspotensial kan bli bedre utnyttet, og hvordan skolen kan samarbeide bedre med elevene. Forandringsfabrikken har spurt elever fra hele Norge, både by og land om hvordan de opplever norsk skole, og hvilke endringer som MÅ komme. Dette er kunnskapsutvikling nedenfra. Kunnskapen formidles av SkoleProffene direkte til politikere, forskere og fagfolk over hele landet.

SkoleProffene
Elevene i prosjektene kaller seg SkoleProffer, og de har delt erfaringer og gir råd for at dere som jobber i og med skolen i Norge, skal kunne møte barn og unge som har det vanskelig på best mulig måte. Rådene ble presentert på en lukket lansering på Forandringsfabrikken 30. januar og 1. februar  2017 for politikere, departementer, fagfolk og utdanningsinstitusjoner. Alle tre dybdekartleggingene er finansiert med midler fra Egmont Fonden.

Hvordan får man plass til læring, når sorg kommer brått?

Når sorg kommer brått blir det vanskelig å lære. Hva vet vi om hva elever selv mener hjelper når noe brått blir tungt og vanskelig? 155 barn og unge på ungdoms- og mellomtrinnet som har opplevd brå sorg har delt erfaringer og gitt råd i resultatmagasinet ”Når sorg kommer brått”. De går råd for at dere som jobber i og med skolen i Norge skal kunne møte barn og unge som har det vanskelig på best mulig måte – så de får lyst til å lære.

Hva trenger elever som strever over tid?
På skoler i hele Norge jobbes det for at elevene skal få til skolen og ikke droppe ut. Men vet vi hva elevene som strever over tid selv tenker de trenger? Erfaringer og råd fra 210 elever på mellomtrinnet og ungdomsskolen som har strevd med skolen over tid er samlet i resultatmagasinet ”Når skolen ikke passer”. Elevene har gitt råd til hva som skal til for at de skal få det bedre, lære mer og trives bedre.

Hva er god skole for de som tenker så det knaker?
Hvordan er det å tenke så det knaker, å ha stort læringspotensial, å ta ting raskt? 70 evnerike elever fra hele Norge har delt erfaringer og gir råd i dybdekartleggingen.”Å tenke så det knaker”. De har kjent på kroppen hvordan det er å sitte i timene der de kan det de andre skal lære. De har viktig kunnskap om hva som gir lyst til å lære og hva som skaper trygge klasserom. 12 SkoleProffer presenterte hovedrådene til Norge på en lukket lansering for utvalgte fagfolk, politikere og eksperter innenfor dette feltet.

170130 lansering sorg, slite, knake 3

SkoleProffene med Jan Sivert Jøsendal, leder av Jøsendalutvalget og kommunalsjef i Drammen, og Ella Idsøe, utvalgsmedlem og professor ved Læringsmiljøsenteret

TAKK!
TAKK til tusen fra hjertene våre til dere 400 barn og ungdom som har deltatt. Takk for oppriktigheten og engasjementet dere har vist. Deres erfaringer og råd gir verdifull kunnskap om hvordan det er å være elev i norsk skole i dag. Vi er takknemlige og berørte over å ha fått truffet så mange kloke, varme unge mennesker. Vi håper og tror at svarene deres blir tatt imot med ydmykhet av de som har makt til å forandre.

TAKK til 20 skoler som har ønsket oss velkommen og latt oss møte elever der. Takk for åpenhet og fleksibilitet – og for ønske om samarbeid. Vi er glade over responsen arbeidet har møtt – fra lærere, foreldre og ledelse.

Heftene finner du her: forandringsfabrikken.no/materiell/hefter

streve_over_tid forside

TenkersaDetKnaker forside

Nar_sorg_kommer brått forside

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.