Kriminalomsorg

_mb03403

JustisProffene er 28 unge mellom 14 og 24 år, de fleste under 20 år. De har mye kunnskao og erfaring i kroppen, på lovbrudd og straffereaksjonene etter det.

I prosjektet ble de invitert til å uttrykke erfaringer og å gi svar til politisk og administrativ ledelse i Norge. Hvordan kjennes det når du er ung lovbryter? Hvordan bør lovbruddene møtes, om ungdommene fikk bestemme?

JustisProffene kommer fra Agder i sør til Finnmark i nord og har erfaring med soning, varetekt, glattceller, samfunnsstraff, gjennomføring av straff mens de er på barnevernsinstitusjoner og med konfliktråd. For å finne dem kontaktet vi fengsler, forebyggende politi, kriminalomsorg, kommunalt barnevern, barnevernsinstitusjoner og prosjekter i friomsorgen.

Heftet JustisProffene kan kjøpes på denne siden: