Tilbud til utdanningsinstitusjoner

Ta kontakt via nikko@forandringsfabrikken.no for å bestille foredrag. Sett gjerne sammen flere forskjellige temaer. En hel dag kan dekke 3-6 temaer. Med kortere tid er det best med færre temaer.

Det er ingen øvre grense for hvor mange studenter det kan være i rommet. Vil vil gjerne møte mange samtidig.

Til alle studier som jobber med mennesker

Menneskesyn/ barnesyn og verdier i arbeidet med mennesker

Hva er grunnverdiene vi må ha med oss for å være gode fagarbeidere? Hvordan bør vi tenke om menneskene vi skal hjelpe?

Gode voksne og god profesjonalitet 

Hva er en god voksen? Hvordan skal vi være, og hva skal vi gjøre, for at det skal være trygt og godt for barna? Hva er god profesjonalitet, slik barna ser det?

Til grunnstudiene på barnevern, sosionom og vernepleie

Å møte mennesker med «atferd»

Hva handler dette om? Hvordan kan vi som fagarbeidere møte det på kloke måter? Og hvorfor mener proffene at denne tenkingen må vekk fra skole, barnevern og psykisk helsearbeid?

Psykisk helse

Hvordan kan vi hjelpe de som sliter psykisk? Hvordan bør vi håndtere dem som forteller ting som gjør at vi tenker de trenger ekstra god hjelp?

Barn og unge i minoritetsfamilier

Hvordan kan vi sikre at barn og unge i minoritetsfamilier har det trygt og godt? Hva trenger barn og unge i minoritetsfamilier at vi som fagarbeidere tenker på og gjør?

Å snakke med barn

Hvordan må vi som voksne snakke med barn og unge for at de skal føle det trygt og godt? Hvordan må vi snakke for at barn og unge skal kunne åpne seg og snakke åpent og sant?

Vold og overgrep og barns rettssikkerhet

Hvordan må vi som fagarbeidere være for at barn og unge skal kunne fortelle om vold og overgrep? Hva skal vi gjøre når de forteller? Hva bør skje etter at barnet har fortalt?

Om barnevernet

Melding og undersøkelse

Hva gjør gode fagarbeidere når barnevernet får en melding? Hvordan gjøre underøkelse for å komme inn til barn og unges beskrivelse av virkeligheten?

Hjelp hjemme

Hvordan tenke hjelp til barn som bor hjemme med foreldrene sine? Hvordan samarbeide med barnet for at det skal bli best mulig?

Hasteflytting og henting med politi

Hva skal gjøres om vi som voksne menes noe er så alvorlig at ting må skje raskt? Hvordan inkludere barnet i disse situasjonene?

Kontakt med familie og nettverk

Hvordan kan samarbeidet mellom barn og unge, institusjon og fosterfamilie gjøres?

Oppfølging i fosterhjem

Hvordan kan vi være gode fosterforeldre for barnet? Hva kan vi gjøre for at barnet skal ha det trygt og godt?

Ettervern

Hvordan bør unge hjelpes etter de er ferdig med tiltak i barnevernet? Hva kan vi som voksne gjøre for at det skal bli trygt og godt for de unge?

Miljøarbeid i institusjonene

Hva trenger barn og unge som bor på institusjon? Hvordan kan institusjonene være trygge og sikre for barn og unge? Hva er en god miljøarbeider?

Oppfølging av rus

Hvordan kan vi hjelpe barn og unge som sliter med rus? Hva skal vi som voksne gjøre, og hvordan skal vi gjøre det?