Events

IMG_2623-til webForandringsevents Har du sittet på konferanse eller seminar og følt at du har kastet bort tid?Forandringsfabrikken kan hjelpe deg å skreddersy ulike typer events. Vi kan bidra med godt rammeverk, meningsfylt innhold og sterk gjennomføring. Dette kan bli en dag det ikke blir så lett å glemme. Et utgangspunkt er godt faglig innhold, humor og glede. Målet kan være å lage en nyttig, varm, spennende og utfordrende opplevelse for dine ansatte, dine samarbeidspartnere eller kunder.

Kontakt
Marit Sanner på tlf. 91196561 / maritkrøllalfaforandringsfabrikken.no
eller
Hege Eika Frey på tlf. 92446869 / hegekrøllalfaforandringsfabrikken
for mer informasjon