Foredrag og fagdager

KURS1Forandringsfabrikken holder mange foredrag, både egne dager og bidrar i mange ulike typer fagdager og kurs. Oftest bidrar vi med proffer i samarbeid med fabrikkarbeidere. Proffer er unge som lever i hjelpesystemene nå. Tema kan være barnevern (med BarnevernsProffer), psykisk helsevern (med PsykiskhelseProffer), skole og fritid (med SkoleProffer).

Unge og fabrikkarbeidere gir råd til fagfolk og systemene – sterkt inspirert av erfaring og klokskap fra dem som skal motta hjelp. Fagdagene kan gjennomføres for fagfolk på et arbeidssted eller i samarbeid mellom flere. Innenfor hvert hovedtema kan fagdagene ha mange, ulike tema, som for eksempel:

søskenråd_mb_09

  • Hva skal til for at barn og unge vil dele det som er viktigst for seg?
  • Hvordan få til reelt og likeverdig samarbeid med barn og unge?
  • Hvordan være god forandrer i barn og unges liv?
  • Hvordan reelt involvere unge i planlegging, gjennomføring og evaluering?
  • Hva stigmatiserer og hva inkluderer, når du er ung og annerledes …men normal?

Interessert? Send en epost til post@forandringsfabrikken.no