Verksteder

Forandringsfabrikken gjennomfører verksteder eller arbeidsprosesser, med fokus på ulike tema. Dette kan være for å bevisstgjøre på egne verdier, holdninger og arbeidsmåter. Det kan også være for å beskrive virkeligheter, få fram gode ideer og å planlegge forandring.

IMG_0318I verkstedene bruker vi ForandringsMetodikk, det er systematisk oppbygde forandringsverktøy, for å involvere og engasjere flest mulig deltakere. De er utviklet for å få frem sannheter og tar utgangspunkt i menneskers engasjement og lyst. Ulike kreative og visuelle verktøy tas i bruk til ulike tema, etterfulgt av dialog. Metodikken henter inspirasjon fra Participatory Learning and Action, brukt verden over.

Verkstedene kan ha fokus på spesielle utfordringer, tema eller ønsker om forandring. De planlegges i samarbeid med bestiller.

For mer informasjon, kontakt Marit på tlf. 91196561 / maritkrøllalfaforandringsfabrikken.no