Vi søker ny prosjektleder til fagutvikling i skolen og ny prosjektleder til undersøkelser

To stillinger ledig i Forandringsfabrikken

Forandringsfabrikken (FF) søker dyktige prosjektledere som vil være med på å utvikle oppvekstfeltet nasjonalt, i tett samarbeid med unge – dvs proffene. All fagutvikling i FF bygger på kunnskap fra barn, som er oppsummerte erfaringer og råd fra et stort utvalg barn rundt i landet. I denne jobben kan du bidra til at kunnskap fra barn får en sentral plass i utvikling av tjenester for barn i Norge. Vi leter etter deg med store ambisjoner og som brenner for å bidra til gode forandringer.

Vi trenger nå verdidrevne, modige, fleksible, ydmyke og menneskevarme folk til disse oppgavene, som skal løses i samarbeid med proffene (barn og unge).


Stilling 1: Prosjektleder for fagutviklingsarbeid i grunnskolen

Du har erfaring fra skolefeltet og brenner for å bidra til nasjonalt påvirkningsarbeid. Du kan tilrettelegge dyptgående dialoger mellom fagfolk og unge, for å lage mer forståelse. Du er god på formidling. Målet er at skolen og hjelpetjenestene skal utvikles bygd på kunnskap fra barn.

Oppgaver:

 • Inspirere skolefeltet til å inkludere kunnskap fra barn.
 • Bidra i muntlig og skriftlig formidling til skoleeier, skoler, barnehager, studenter, i tett samarbeid med barn og unge. Tilrettelegge for dialoger mellom unge og fagfolk
 • Bidra til å bygge opp et nettverk av skoleproff-klasser i Norge.
 • Gjennomføre samlinger/dybdeprater med større og mindre grupper av barn og unge.
 • Produsere tekster og formidlingsprodukter, i tett samarbeid med unge.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • God kjennskap til skolefeltet.
 • Erfaring med formidling, muntlig og skriftlig.
 • Kunne holde fokus og samarbeide likeverdig med unge.
 • Kunne lytte godt, sette seg inn i og forstå kunnskap fra barn i dybden.
 • Erfaring fra å håndtere mange arbeidsoppgaver samtidig og like høyt tempo.
 • Fleksibel, ydmyk, løsningsorientert og god til å gjennomføre.
 • Høyere utdanning innen relevante fagområder.
 • Minst tre års relevant arbeidserfaring.


Stilling 2: Prosjektleder undersøkelser

Du har erfaring fra å jobbe med barn og unge, og med prosjektarbeid. Du arbeider selvstendig, systematisk og med god framdrift. Og ikke minst, du kan møte barn og unge med mye varme og er en svært god og ydmyk lytter.

Oppgaver:

 • Samarbeide med barnehage, skole, barnevern, psykisk helsetjenester, politi og rettsapparat om å invitere barn og unge til å delta i Forandringsfabrikkens ulike undersøkelser.
 • Gjennomføre samlinger/dybdeprater med større og mindre grupper av barn og unge, om møtet med barnehage, skole, barnevern og psykisk helsetjenester.
 • Dokumentere og systematisere resultatene fra samlingene.
 • Formidle resultatene i rapporter og bøker, uten analyser. Tilrettelegge for at barn og unge selv formidler resultatene til fagfolk og studenter

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Kunne holde fokus og samarbeide likeverdig med barn og unge.
 • Kunne lytte godt, sette seg inn i og forstå i dybden det som barn og unge beskriver.
 • Være strukturert og god på å dokumentere og systematisere.
 • Ha erfaring fra å håndtere mange arbeidsoppgaver samtidig og like høyt tempo.
 • Være fleksibel, ydmyk, løsningsorientert og god til å gjennomføre.
 • Ha høyere utdanning innen relevante fagområder.
 • Ha minst tre års relevant arbeidserfaring.


Begge engasjementene er i 100% stilling med 1 års varighet. Mulighet for forlengelse.

Mye reise- og kveldsarbeid må påregnes i begge engasjementene

Vi tilbyr:
Svært meningsfulle arbeidsoppgaver i et dynamisk og trivelig arbeidsmiljø med gode kollegaer i alle aldre. Kontor sentralt i Oslo sentrum. Lønn og tiltredelsesdato etter avtale.


Om Forandringsfabrikken

Forandringsfabrikken (FF) er en ideell stiftelse, etablert i 2004. Forandringsfabrikken arbeider for å løfte fram oppsummerte erfaringer og råd fra barn og unge. Dette kaller vi kunnskap fra barn. Stiftelsens mål er at barn må få hjelp og støtte fra skoler, barnehager og hjelpesystemer som oppleves trygge, nyttige og samarbeidende.
Innhenting av kunnskap fra barn gjøres ved hjelp av forskningsmetodikken Participatory Learning and Action (PLA), i direkte møter med barn og unge rundt i landet, med erfaring fra skolesystem, barnevern, psykisk helsehjelp, barnehus eller rettssystemet.
Kunnskapen fra barn presenteres av barn og unge. De er proffene i FF og følges opp av proffvarmere i sju regioner. Gjennom foredrag, dialogmøter og fagutviklingsarbeid, formidler proffene viktig kunnskap til fagfolk, studenter og beslutningstakere rundt i Norge.
Forandringsfabrikken bidrar med dette til at kunnskap fra barn blir en sentral del av kompetansen hos fagfolk og når stortingspolitikere, nasjonale og lokale myndigheter vedtar regelverk og utvikler tjenester for barn. I 2017 ble Forandringsfabrikken Kunnskapssenter etablert som en del av FF, for å styrke arbeidet med å samle, systematisere og publisere kunnskap fra barn.

Les mer om stillingene og lever søknad på Finn.no