Hefter

 

Her finner du en oversikt over hefter med erfaringer og råd fra barn og unge (og av og til voksne).  Heftene kan bestilles ved å sende e-post til: post@forandringsfabrikken.no. Faktura sendes i etterkant. Husk å oppgi leveringsadresse.

Vi sender faktura på e-post eller EHF-faktura hvis vi får organisasjonsnummer og referansenummer.

Psykisk helse

omslag_psykisk_h_p_v2_-2

PsykiskhelseProffene
120 barn og unge med erfaringer fra psykisk helsevern deler erfaringer og gir råd om hva de synes er god og dårlig hjelp.

Målgruppe: administrasjon, ansatte i psykisk helsevern, politikere, studenter. 110 siders magasin med erfaringer, sitater og oppsummerte svar fra psykiskhelseproffer.
Pris: 1 stk. kr 100,- 5 stk. kr 450,- 10 stk. kr 800,- 25 stk. kr 1750,-

 

Barnevern

SøskenRådSøskenRåd
Unge med søsken deler erfaringer, tanker og råd om hvordan det kjennes å være søsken og vokse opp i barnevernet. De gir konkrete innspill til hvordan barnevernet kan gi best mulig støtte til søsken under omsorg. Og støtte til å ta vare på bra folk i storfamilien og nettverket.

Målgruppe: administrasjon, ansatte i barnevernet, politikere, studenter. 36 siders magasin med erfaringer, sitater og oppsummerte svar fra barnevernsproffer.
Pris: 1 stk. kr 60,- 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr 400,- 25 stk. kr 750,-

 

Minoritetsråd

MinoritetsRåd
Barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn og som får hjelp av barnevernet deler erfaringer og gir råd om hva de synes er godt og dårlig barnevern og hva som kan sikre dem best mulig oppfølging i barnevernet i Norge.

Målgruppe: administrasjon, ansatte i barnevernet, politikere, studenter. 40 siders magasin med erfaringer, sitater og oppsummerte svar fra barnevernsproffer.
Pris: 1 stk. kr 60,- 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr 400,- 25 stk. kr 750,-

SamværsProffene

SamværsProffene
Unge som lever i barnevernet, foreldre og fosterforeldre, gir råd om samvær. Hvordan kjennes det, hvem skal bestemme, hva slags oppfølging må barnevernet gjøre og hvordan må de voksne være.

Målgruppe: barnevernsansatte, foreldre og fosterforeldre 40 s magasin med erfaringer, sitater, råd, konkrete tips og sjekklister Pris: 1 stk. kr 60,- 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr 400,- 25 stk. kr 750,-

 

BarnevernsProffeneBarnevernsProffene
Unge med erfaring fra institusjon gir råd til barnevernet om hvordan institusjonene i Norge må være om de skal hjelpe best mulig.

Målgruppe: administrasjon, ansatte i barnevernet, politikere 32 s magasin med erfaringer, sitater og oppsummerte svar fra BarnevernsProffene
Pris: 1 stk. kr 60,- 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr 400,-  25 stk. kr 750,-

 

Vitaminer til barnevernet

Vitaminer til barnevernet
Unge med erfaring fra fosterhjem og fosterforeldre om hva som er bra og hvilke endringer som må komme i barnevernet.

Målgruppe: statsadministrasjon, ansatte i barnevernet, politikere 36 s magasin med erfaringer, sitater og oppsummerte svar fra unge i fosterhjem og fosterforeldre
Pris: 1 stk. kr 60,- 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr 400,-  25 stk. kr 750,-

 

 

 Fattigdom

PengeProffenePengeProffene
Unge med erfaring fra å ha dårlig råd om hva Norge må gjøre for at det skal være lettere for dem som sliter i verdens rikeste land.

Målgruppe: statsadministrasjon, politikere, kommuneansatte. 32 s magasin med erfaringer, sitater og oppsummerte svar fra unge med erfaring fra dårlig råd.
Pris: 1.stk kr. 60,- 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr. 400,-  25 stk. kr 750,-

 

 

Justis

JustisProffeneJustisProffene
Unge med erfaring fra soning, varetekt, glattceller og samfunnsstraff gir konkrete råd til justismyndighetene om hvordan unge bør stoppes fra å begå lovbrudd.

Målgruppe: statsadministrasjon, justispolitikere og fagfolk 36 sider magasin med erfaringer, sitater og oppsummerte svar fra JustisProffene
Pris: 1 stk. kr 60,- 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr 400,-  25 stk. kr 750,-

 

 

Vold og overgrep

 

Klokhet om kjærestevold og voldtektskjermbilde-2016-12-02-kl-13-18-03Unge som har brukt vold, blitt voldtatt eller hatt en voldelig kjæreste forteller sine historier for å hjelpe andre. De gir råd for at voksne skal få kunnskap og mot til å snakke klokt om vold.

Målgruppe: Skolen, andre voksne som møter barn og politikere. 50 siders magasin med erfaringer, sitater og oppsummerte råd fra proffer.
Pris: 1 stk. kr 60,- 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr 400,- 25 stk

 

CROPP KLOKHET

Klokhet mot vold
Unge som har levd med fysisk eller psykisk vold, eller seksuelle overgrep, kommer med sine råd til barnevernet. De gir råd for hvordan man kan gi informasjon om vold, til barn og til voksne. De gir innspill til hva man kan gjøre dersom man har en mistanke om vold hjemme og hva man kan gjøre dersom mistanken viser seg å være sann.

Målgruppe: administrasjon, ansatte i barnevernet, politikere, studenter. 36 siders magasin med erfaringer, sitater og oppsummerte svar fra barnevernsproffer.
Pris: 1 stk. kr 60,- 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr 400,- 25 stk. kr 750,-

 

Skjermbilde 2016-02-17 kl. 12.47.27Ingenbarnsland
Hvordan kjennes det når du er et barn som lever med vold hjemme? Hva tenker barn og unge selv om vold? Vet de hva vold er? Og: Hvordan må voksne være, særlig de som barna og ungdommene møter daglig, for at barn skal våge å åpne seg? De unge har tanker som vi tror kan hjelpe samfunnet til å forstå mer av volden og hvordan hjelpe og forebygge mest mulig effektivt.
Pris: 1 stk. kr 60,- 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr 400,-  25 stk. kr 750,-

 

Gradert info

GradertInfo
20 gutter og menn utsatt for seksuelle overgrep gir råd til myndighetene om hva som må gjøres for at flere skal orke å si fra og å snakke om å være utsatt. De formidler erfaringer om hvilken støtte som hjelper.

Målgruppe: fagfolk, politikere. 32 s magasin
Pris: 1 stk. kr 60,- 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr 400,-  25 stk. kr 750,-

 

Skole

Skjermbilde 2016-02-17 kl. 12.47.58Morgendagens skole
3000 barn og ungdom fra 40 skoler over hele landet har erfaringer og råd som gir verdifull kunnskap om hvordan det er å være elev i norsk skole i dag. Hva gir lyst til å lære? Hvordan må læreren for at man kan lære best mulig? Og hvordan er en skole som samarbeider godt med barn og unge?

Målgruppe: skole, organisasjoner og fritidsklubber
Pris: 1.stk kr. 60, 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr. 400,-  25 stk. kr 750,-

.

Forandre med varme – råd for trivsel i skolenskjermbilde-2016-09-12-kl-15-18-23
Over 700 elever fra grunnskolen i hele Norge kommer med råd  til hvordan skolen må være for at flere kan lære og trives bedre.
Og til at flere skal få gå på en skole som oppleves
både trygg og nyttig å gå på.

Målgruppe: skole, organisasjoner og fritidsklubber
Pris: 1.stk kr. 60, 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr. 400,-  25 stk. kr 750,-

.

skjermbilde-2016-12-02-kl-13-33-32Når skolen ikke passer
På skoler i hele Norge jobbes det for at elevene skal få til skolen og ikke droppe ut. Men vet vi hva elevene som strever over tid selv tenker de trenger? Erfaringer og råd fra 210 elever på mellomtrinnet og ungdomsskolen som har strevd med skolen over tid er samlet i heftet. Råd til hva som skal til for at elevene skal få det bedre, lære mer og trives bedre.

Målgruppe: Politikere, departementer, fagfolk og utdanningsinstitusjoner.
Pris: 1.stk kr. 60, 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr. 400,-  25 stk. kr 750,-

.

TenkersaDetKnaker forsideÅ tenke så det knaker – råd fra elever
med stort læringspotensial
Hvordan er det å tenke så det knaker, å ha stort læringspotensial, å ta ting raskt? 70 evnerike elever i barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole fra hele Norge deler erfaringer og gir råd. De har kjent på kroppen hvordan det er å sitte i timene der de kan det de andre skal lære. De har viktig kunnskap om hva sm gir lyst til å lære og hva som skaper trygge klasserom.

Målgruppe: Politikere, departementer, fagfolk og utdanningsinstitusjoner.
Pris: 1 stk kr. 60, 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr. 400,-  25 stk. kr 750

.

Nar_sorg_kommer brått forsideNår sorg kommer brått – råd om hvordan skolen
kan ta vare på oss som har opplevd sorg
Når sorg kommer brått blir det vanskelig å lære. Hva vet vi om hva elever selv mener hjelper når noe brått blir tungt og vanskelig? 155 barn og unge på ungdoms- og mellomtrinnet som har opplevd brå sorg deler erfaringer og gir råd for at dere som jobber i og med skolen i Norge skal kunne møte barn og unge som har det vanskelig på best mulig måte – så de får lyst til å lære.

Målgruppe: Politikere, departementer, fagfolk og utdanningsinstitusjoner.
Pris: 1.stk kr. 60, 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr. 400,-  25 stk. kr 750

.

No1Out

No1out – verktøy for trivsel og inkludering
Verktøysheftet bygger på «No1out – unge om mobbing» og inneholder verktøy for inkludering og mot mobbing for 7.trinn og ungdomstrinnene.

Målgruppe: skole, organisasjoner og fritidsklubber
Pris: 1.stk kr. 60, 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr. 400,-  25 stk. kr 750,-

 

NAV

Klokhet om NklokhetomnavomslagAV
Proffer med erfaring fra NAV deler siner erfaringer og råd. Hvordan må voksne i NAV være for at unge skal åpne seg og ærlig kunne fortelle hva de trenger av hjelp? Hvordan må voksne jobbe for at systemet skal fungere godt for unge som trenger NAV? Rådene er hentet fra 55 unge fra fire NAV-kontorer i Oslo og Akershus.

Målgruppe: NAV og politikere.
Pris: 1.stk kr. 60, 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr. 400,-  25 stk. kr 750,-

Kommunal planlegging

Ung InputUng Input (UTSOLGT)

Verktøy for å involvere unge i kommunal planlegging. Bygd på FN`s barnekonvenskjon om barns rett til å bli hørt. Målgruppe: skole, psykisk helse, areal, kultur, samfunnsplanlegging. 56 s a4 hefte
Pris: 1.stk kr. 60,- 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr. 400,-  25 stk. kr 750,-