Historien

Start i 2004
Forandringsfabrikken ble stiftet i 2004, i Kristiansand. Ideen var å invitere barn og unge i utsatte livssituasjoner til å dele erfaringer og til å uttrykke sine ønsker. Grunnleggerne var Eva Dønnestad og Marit Sanner. De hadde jobbet sammen i Redd Barna, med prosjektarbeid knyttet til art. 12 i FNs Barnekonvensjon. Eva sluttet i Forandringsfabrikken i 2008.

2004-2008
Forandringsfabrikkens var lokalisert i Kristiansand, men reiste mye rundt for å treffe barn, unge og fagfolk. Større prosjekter var utgangspunktet for driften, knyttet til skolehverdag, barnevern, rusforebygging og seksuelle overgrep. I 2005 bidro Forandringsfabrikken i den internasjonale forskerkonferansen Childhoods. Samarbeidet med Redd Barna var et viktig grunnlag disse årene. Deretter ble prosjektsamarbeid med flere viktig: Voksne for Barn, Norsk Fosterhjemsforening, Landsforeningen for Barnevernsbarn, Agderrådet, Vest-Agder Fylkeskommune og Helsedirektoratet.

Forandringsfabrikken arbeidet tett knyttet til verdier. Eva hadde med seg et sterkt verdiforankret arbeid som journalist, skribent og forfatter – Marit hadde antropologi som grunntenkning og mye erfaring fra samarbeid med barn og unge. Forandringsfabrikken utviklet disse årene ForandringsFilosofi, ForandringsNøkler og ForandringsMetodikk, i samarbeid med unge og fagfolk, beskrevet i ”Håndbok for Forandrere” (Dønnestad og Sanner, 2006). En pilot med opplæring av forandrere ble også gjennomført, i tre moduler.

2009-2013
Forandringsfabrikken fikk i 2008 støtte til prosjektarbeid på flere nye områder. Unge som vokser opp med dårlig råd, unge i fosterhjem og institusjon, unge lovbrytere og gutter og menn utsatt for seksuelle overgrep, ble nye fokusområder. Forandringsfabrikkens hovedkontor flyttet til Oslo og nye fabrikkarbeidere ble engasjert.

Unge med mye erfaring fra barnevernet, BarnevernsProffene, presenterte i 2009 for første gang konkrete råd til nasjonale barnevernsmyndigheter. Dette ble starten på en ny epoke i Forandringsfabrikken. Det ble et kraftfullt møte, der representanter fra BLD, Storting og Bufdir var tilhørere. Begrepet BarnevernsProffene var nå etablert, på bakgrunn av en ung gutts betraktninger om hvorfor ikke også han kunne kalles proff. Det kunne han!!
BarnevernsProffer, JustisProffer, PengeProffer og SykehusProffer arbeidet i 2009-2013 fram råd, til myndigheter og fagfolk. De delte erfaringer og ga konkrete innspill på konferanser, fagdager og i møter med nasjonale myndigheter. De bidro på utdanningsinstitusjoner. Forandringsfabrikken var nå etablert som et nasjonalt kompetansemiljø med mye kunnskap og erfaring på hvordan reelt barn og unge kan involveres i samfunnsutvikling.

Årets sosiale entreprenør i 2010 
Forandringsfabrikken ble i 2010 kåret til årets sosiale entreprenør, av Ferd AS og Johan H. Andresen.

Ashoka Fellow i 2011
Marit Sanner ble i 2011 utnevnt til Ashoka Fellow. Ashoka er en verdensomspennende organisasjon for spesielt dyktige sosiale entreprenører som arbeider med forandring på systemnivå, fra hele verden

Karl Evangs Pris i 2011
Forandringsfabrikken mottok denne prisen fra Statens Helsetilsyn