Ideen

Forandringsfabrikken vil
FF vil forandre skole, barnevern, psykisk helsevern og kriminalomsorg utfra svarene fra barn og unge. Utvikling bygd på svarene fra dem det gjelder, vil bidra til bedre kvalitet i tjenestene. Forandringsfabrikken vet gjennom 10 års erfaring at det er utrolig så mye hjelp som blir gitt, uten at vi spør den som skal motta hjelpa om hva som hjelper.

Forandringsfabrikken inviterer
FF inviterer barn og unge med som «proffer». De inviteres fra barnevern, psykisk helsevern, rusomsorg, kriminalomsorg, på støttesenter – eller på skolen. De inviteres i grupper, til å dele erfaringer og gi råd til forandring. Rådene presenteres for nasjonale myndigheter, i departement, direktorat og på Stortinget.

Forandringsfabrikken utvikler
FF har utviklet Forandringsfilosofi, Forandringsnøkler og Forandringsmetodikk (visuell, deltakende metodikk)

Forandringsfabrikkens mål
FF sitt mål er at barn og unge er med å bestemme hjelpen de skal motta, på samfunnsnivå og individnivå.

Trykk her for å lese mer om Forandringsfabrikken