Styret

Forandringsfabrikkens styre:

Odd Christopher Hansen (styreleder)
Marit Sanner (fabrikkleder)
Arne O. Holm
Kristian Enger
Maria Syse (representant for Ferd)
Harald Norvik