Faglig råd

Forandringsfabrikken har siden 2016 hatt to faglige råd, et på psykisk helsevern og et på barnevern. Her sitter mennesker med mye klokskap, erfaring og et stort engasjement. De er invitert med for å kvalitetssikre, gi innspill og dele inspirasjon.

Faglig råd psykisk helse fra 2016: 
Anders Skuterud, Psykologforeningen
Eyvind Elgesem, RBUP Øst og Sør
Kirsti Margrethe Jørgensen, BUPA Nordlandsykehuset
Melanie Ekholdt, RBUP, BUP Oslo Vest
Anne Kjersti Myhrene Steffenak, Landsgruppen av helsesøstre

Faglig Råd barnevern fra 2016:
Grethe Gilstad, advokat hos Levanger Advokatene
Roar Sundby, NTNU
Øivin Christiansen, Universitetet i Bergen
Gunnar Toresen, barnevernleder i Stavanger
Dag Nordanger, forsker RKBU Vest

Faglig råd psykisk helse i 2015

Tidligere faglige råd

Faglig Råd 2015-2016: 

Anne Kristine Bergem 
Anders Skuterud 
Kirsti Jørgensen
Eyvind Elgesem 
Siri E. Gullestad
Anne Brita Normann
Roar Sundby
Gunnar Toresen

Faglig råd 2012-2014:

Jesper Juul (rådgiver, familieterapeut, forfatter)
Trond Waage (spesialrådgiver i Unicef internasj. forskningssenter)
Elisabeth Backe-Hansen (forskningsleder NOVA)
Arne O. Holm (journalist og forfatter)
Marit Moum Aune (sceneinstruktør)
Per Egil Mjaavatn (forsker NTNU og medvirkningsekspert)

Faglig råd i 2011


Faglig råd 2010-2012
Jesper Juul (rådgiver, familieterapeut, forfatter)
Klaus Sonstad (programleder og komiker)
Trond Waage (spesialrådgiver i Unicef internasj. forskningssenter)
Arne O. Holm (journalist og forfatter)
Per Egil Mjaavatn (forsker NTNU og medvirkningsekspert)
Elisabeth Backe-Hansen (forskningsleder NOVA)

Faglig råd 2008-2010
Jesper Juul (rådgiver, familieterapeut, forfatter)
Klaus Sonstad (programleder og komiker)
Trond Waage (spesialrådgiver i Unicef internasj. forskningssenter)
Maj-Britt Andersen (artist)
Arne O. Holm (journalist og forfatter)
Per Egil Mjaavatn (forsker NTNU og medvirkningsekspert)
Elisabeth Backe-Hansen (forskningsleder barn og unge, NOVA)

Faglig råd 2006-2007
Jesper Juul (rådgiver, familieterapeut, forfatter)
Margreth Olin (dokumentarfilmskaper)
Trond Waage (spesialrådgiver i Unicef internasjonale forskningssenter)
Arne O. Holm (journalist og forfatter)
Elisabeth Backe-Hansen (forskningsleder barn og unge, NOVA)
Per Egil Mjaavatn (forsker NTNU og medvirkningsekspert)