Nyheter fra fabrikken:

Forandringsfabrikken søker leder for HR og administrasjon

Vil du forandre Norge i tett samarbeid med barn og unge? Har du lang erfaring fra administrasjon, ledelse/HR og økonomi? Kan du skape orden i et hektisk arbeidsmiljø? Da er du kanskje personen vi leter etter! 

Forandringsfabrikken er en liten stiftelse med enorme ambisjoner. Vi trenger nå en ny leder som skal ha ansvar for administrasjon, HR og økonomi.

Vi leter etter en person som både har formell kompetanse og som kan arbeide etter verdiene: Åpenhet, medbestemmelse, ydmykhet og kjærlighet - og stor respekt for barn og unges kunnskap. 

Oppgaver:

Økonomi og administrasjon:

 • Økonomisk planlegging, styring og rapportering
 • Ansvar for inntektsarbeid
 • Ansvar for regnskap, sammen med regnskapsfører 
 • Kontoradministrasjon og logistikk
 • Ansvar for innkjøp og oppfølging av leverandører

Møteleder og styresekretær:

 • Møteleder internt: planlegging, innkalling og møtereferater
 • Sekretær for styret: innkalling, dokumentasjon og referater

HR og personal:

 • Personal policy: utvikling, gjennomføring og støtte til gruppeledere
 • Operative personalsaker: ansvarlig for oppfølging, lønnsregulativer
 • Bistå daglig leder i ansettelsesprosesser
 • Ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø
   

Ønskede personlige egenskaper:

 • Menneskevarm og løsningsorientert
 • Evne til å tenke analytisk og se helhet
 • En samarbeidsorientert lagspiller
 • Evne til å få ting raskt unna
 • Evne til å uttrykke seg klart- både skriftlig og muntlig

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning 
  Interesse for HR og ledelse
  Demonstrerte samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Arbeids- og ledererfaring fra administrasjon og økonomi
 • Erfaring innen søknadsskriving og prosjektrapportering


Vi kan tilby:

 • Meningsfulle og innholdsrike arbeidsdager
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et varmt og engasjert arbeidsmiljø
   

Arbeidstid og -sted:

Stillingen er fast, og 100 %.  Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Arbeidssted er Peder Claussønnsgate 2 i Oslo.

Søknadsfrist: Søndag 7. januar 2018

Søk via finn.no: https://www.finn.no/job/fullti...

Kontaktperson for stillingen: 
Kommunikasjonsleder Ingvill Elvestad Meltvedt
472 32 769/ ingvill@forandringsfabrikken.no


Om Forandringsfabrikken:
Forandringsfabrikken er en nasjonal stiftelse som jobber for å gi unge stemmer makt. Vi forandrer hjelpesystemene og skole gjennom samarbeid med barn og unge. Forandringsfabrikken løfter frem barn og unge som »proffer», fordi de er eksperter- eller "proffe"- på systemene de er i. Forandringsfabrikken samarbeider med 1100 BarnvernsProffer, 500 PsykiskhelseProffer, 5000 SkoleProffer og 100 JustisProffer over hele Norge. 


Siden 2008 har Forandringsfabrikken systematisk innhentet kunnskap fra barn og unge om hvordan de opplever møtene med barnevern, justismyndigheter, psykisk helsevern og skole, og hvilke råd barna vil gi for at systemene skal bli bedre. 

I august 2017 åpnet Forandringsfabrikken Kunnskapssenter. Dette er Europas første senter som løfter frem barn og unges kunnskap om hjelpesystemene- helt uten analyser fra voksne. 

Vi har 11 ansatte og holder til sentralt i Oslo.

Nyhetsarkiv: