Psykisk Helse

3_septembert_14_mb_200

Forandringsfabrikken har jobbet for bedre psykisk helse siden 2004. Dette er prosjektene våre:

  1. Mitt Liv psykisk helse
  2. PsykiskhelseProffene
  3. KroppsProffene
  4. Hjerteråd mot kjærestevold og voldtekt
  5. NAVproffene

 

Mitt Liv Psykisk helse

Det psykiske helsetilbudet ved utvalgte sykehus utvikles nå med barn og unges kunnskap, i samarbeid med fagkunnskap.

Vi må jobbe sammen fordi det er fagfolkene som faktisk har terapien som vet hvordan det er, og det er vi unge som vet hvordan det er å få terapien. Det er vi som har forholdet og som jobber sammen, det er vi som vet hva som fungerer eller ikke – så da blir jo vi de viktigste og riktigste samarbeidspartnerne for å utvikle BUPene. (PsykiskhelseProff, 17 år)

Fra 2016 jobber Forandringsfabrikken, fagarbeidere og proffer, de som har erfaring fra møter med psykisk helsevern, sammen. Vi skal finne arbeidsmåter, rutiner og behandlingsmåter for at unge skal oppleve tjenestene som gode og respektfulle.

Hver tjeneste i Mitt Liv-samarbeidet velger fokusområder de skal jobbe spesielt med. Utviklingsarbeidet starter med Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP), senere knyttes kommunale psykisk helse-tilbud til prosjektet.

Følgende sykehus er pilottjenester, med flere av sine avdelinger:
St. Olavs hospital, Trondheim, Sør-Trøndelag.
Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Hordaland.
Helse Førde, Sogn og Fjordane.
Finnmarkssykehuset, Alta og Hammerfest, Finnmark.
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, Troms.
Diakonhjemmet sykehus, Oslo.
Stavanger Universitetssykehus, Rogaland.
Sykehuset Innlandet, Hedmark og Oppland.
Oslo Universitetssykehus, Oslo.

 

PsykiskhelseProffene

Barn unge med erfaring fra BUP (PsykiskhelseProffer) har delt sine råd med fagfolk og myndigheter for bedre psykiske helsetjenester.

Jeg har hatt det vanskelig rundt meg og i meg, og har vært på BUP. Jeg vet hva som kjennes trygt for meg og hvilken hjelp som fungerer for meg (PsykiskhelseProff, 19 år)

Forandringsfabrikken har i samarbeid med Rådet for psykisk helse undersøkt hva 120 unge mellom 14 og 24 år mener om psykisk helsevern.

Rådene ble lansert i september 2014. Resultatmagasinet kan du bestille på denne siden.

 

KroppsProffene

Barn og unges kunnskap samles nå for å gi råd til skolehelsetjenesten om hvordan de kan hjelpe unge som vil forandre på utseendet sitt med kunstige stoffer.

– Mange av oss tenker at det er lettere å gjøre noe med utseende enn å jobbe med det som er på innsiden. Det er lettere enn å sitte ned og tenke på hva vi må gjøre for å endre hvordan vi tenker eller har det inni oss, Kroppsproff 18 år

Hva tenker unge om kroppspress? Hvilke forklaringer har unge på at de ønsker å fikse på kroppen sin? Finnes det utfordringer rundt dette, sånn de ser det?

Kroppsproffene er barn og unge men kunnskap om å bruke syntetiske stoffer for å endre utseendet. De deler råd om hvordan hjelp de trenger for å velge andre løsninger.

Arbeidet lanseres vinteren 2016 med en egen nettside.

 

Hjerteråd mot kjærestevold og voldtekt

Kunnskapen fra barn og unge som har blitt utsatt for vold eller voldtekt, eller som har utøvd vold mot andre, samles for å gi råd til skolehelsetjenesten. Hvordan kan vi best mulig hjelpe unge som har opplevd vold eller voldtekt, og hvordan kan vi hjelpe dem som utøver vold?

– Mange av oss som bruker vold, har opplevd vonde ting. Og vi kan bruke vold for å uttrykke hvordan vi har det inni oss. Noen av oss som har opplevd vold og overgrep har også opplevd vondt tidligere. Det vonde vi har med oss, blir ofte ikke tatt nok tak i når vi møter voksne som skal hjelpe. Det vil være med å endre på, Proffer fra prosjektet

Proffene forteller at voldtekt blant unge skjer langt oftere enn det antall anmeldelser viser. Hva er årsaken til vold og seksuelle overgrep i kjæresteforhold? Snakker voksne og ungdommer om temaet? Hva kan gjøres for å redusere festvoldtekter? Hvilke tanker har de unge rundt skyld, skam og ansvar?

Arbeidet lanseres gjennom et resultatmagasin høsten 2016.

 

Klokhet om NAV

Barn og unges kunnskap om hvordan det er å møte NAV skal brukes for å gjøre NAV bedre for unge.

– Vi ønsker at NAV samarbeider med oss om hvordan systemet skal bli bedre. Det vil de tjene på, fordi de får muligheten til å gjøre forbedringer i samarbeid med oss som har følt på kroppen hvordan systemet fungerer. Hvis NAV gjør det føler vi oss som ressurser og det kan gi oss mer selvtillit, Proff 20 år

Prosjektet er et samarbeid mellom NAV Oslo, NAV Akershus og Forandringsfabrikken, og finansieres av midler fra Ferd Sosiale Entreprenører. Proffene har erfaring fra NAV-systemet.

 

Magasiner med råd

Magasiner med erfaringer og råd fra PsykiskhelseProffene kan bestilles på denne siden sammen med Forandringsfabrikkens andre hefter.