Samarbeidspartnere

Vi har mange samarbeidspartnere, i faglig arbeid og som støttepartnere.

Faglige samarbeidspartnere:
KS, Kommunesektorens organisasjon
15 barnevernstjenester (Vesterålen, Harstad, Verdal, Levanger, Trondheim, Bergen, Sunnhordaland, Stavanger, Kristiansand, Larvik, Sandefjord, Søndre Nordstrand bydel i Oslo, Grünerløkka bydel i Oslo, Fet og Lørenskog)
Bufdir og Bufetat i region vest, sør, midt og øst
Rådet for psykisk helse, Redd Barna, Norsk Fosterhjemsforening, og LHL
Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Harstad, og Høgskolen i Telemark.

Viktige støttepartnere:

Ferd_logo_fse

Forandringsfabrikken er en av selskapet Ferd sine sosiale entreprenører. Vi får støtte av Ferd til utvikling, rådadministrasjon og økonomi, Under VelFERDkonferansen i 2010, mottok Forandringsfabrikken utmerkelsen Årets sosiale entreprenør. I 2011 innledet Ferd og FF et treårig samarbeid.

ashoka_logo
Marit Sanner Ashoka Fellow. Vi deltar på skandinaviske og europeiske samlinger med andre sosiale entreprenører, får støtte og råd fra Ashoka til utvikling av ForandringsFabrikken og får del i deres verdensomspennende nettverk av sosiale entreprenører. «Ashoka Fellows are leading social entrepreneurs who we recognize to have innovative solutions to social problems and the potential to change patterns across society. They demonstrate unrivaled commitment to bold new ideas and prove that compassion, creativity, and collaboration are tremendous forces for change. Ashoka Fellows work in over 70 countries around the globe in every area of human need».

Extrastiftelsen
Extrastiftelsen har de siste årene gitt støtte til mange av våre prosjekter. Alle kartleggingsprosjektene med nye grupper «Proffer» er støttet av Extrastiftelsen. Forandringsfabrikken er svært takknemlige for blikket denne stiftelsen har hatt på å få frem viktig kunnskap fra barn og unge i Norge

Egmont Fonden
Egmont Fonden er et dansk fond som støtter arbeid for barn og unge. Egmont Fonden gir støtte til deler av Forandringsfabrikkens arbeid med SkoleProffene.