Skole

17_10_14_mb_043

Hva vet vi om hvordan barn og unge opplever norsk skole? Og hva tenker de om hvordan flere kan trives bedre? Hva skal til for at enda flere barn og unge i Norge kan lære bedre? Forandringsfabrikken har gjennomført flere prosjekter med fokus skole. Målet har vært å lytte til barn og unges tanker, erfaringer og råd om trivsel og læring. 
I 2013 starta arbeidet med å invitere barn og unge rundt om i landet, som SkoleProffer. Arbeidet fortsatte i 2014 og 2015 med to prosjekter som hadde fokus på læring og bedre psykisk helse i skolen. Prosjektene ble finansiert av Egmont Fonden, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet.

Mitt Liv Skole starter opp i 2017.

Resultatmagasin fra SkoleProffene kan bestilles på denne siden sammen med Forandringsfabrikkens andre hefter.

Les mer:
SkoleProffene
GodNok
Fritt Valg

17_10_14_mb_035

Fra SkoleProffenes presentasjon hos kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i oktober 2014.