Vold og Overgrep

_8MB9775

Samling med Utsatt mann

Forandringsfabrikken har gjennomført flere prosjekter med tema vold og seksuelle overgrep.
Ingenmannsland startet i 2014, i samarbeid med ca 40 unge unge som får hjelp i hjelpesystemene. Hvis vi vil vite hvordan vi kan hjelpe barn som lever med vold i familien, så må vi spørre barna selv. Det gjør vi i Forandringsfabrikken, i et prosjekt der cirka 40 unge i alderen 13-24 år deltar. Vi spør hva som skal til for at barn skal tørre å fortelle, vi spør hva de tenker vold er og hva barn og unge trenger når de opplever vold hjemme. De unges budskap blir løftet ut i det offentlige rom. De får selv utforme og formidle råd til samfunnet og forslag til tiltak, for å bidra til mindre vold. Resultatene presenteres våren 2015.
Utsatt mann er et nettverk av menn utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten. De gir råd til Norge og arrangerer fagdager, for mer åpenhet og synlighet rundt denne problematikken. Arbeidet starta med prosjektet ”Gradert Info”, der gutter og menn utsatt for seksuell overgrep delte erfaringer om hjelpen de hadde fått og om hva de mente må gjøres for at flere med disse utfordringene skal kunne ta kontakt. Se www.utsattmann.no

Prosjekter:
Utsatt mann

IngenmannsLand
Livskraftverdighet