– Det var en grunn til at jeg oppførte meg som jeg gjorde

(RÅDGIVERE: Unge fra Forandringsfabrikken deler sin kunnskap med Norge. Foto: Dagbladet)

«Det eneste jeg ville, var at noen skulle forstå at det var en grunn til at jeg oppførte meg som jeg gjorde, sånn at jeg kunne få hjelp til å takle det som gjorde vondt.»

Fredag 17. august skrev Dagbladet Magasinet en stor sak om barn som gjør vonde ting mot voksne i skolen. Tre unge fra Forandringsfabrikken, Harald, Frida og Alexander, er intervjuet, sammen med mange andre. 

Ungdommene gjør dette for at de som jobber i skolen i dag kan forstå hvordan barn som lager bråk kan stoppes på en klok måte. 

Bakgrunnen for saken er Utdanningsetatens rapport om vold og trusler mot ansatte i Oslo-skolen, som har vist en kraftig økning i rapporterte tilfeller.

Her er proffenes råd til skolene:

Bråk og uro må alltid stoppes, men gå dypt inn og finn løsninger sammen med barnet.

• Kjeft gjør barn små og skaper avstand.

• Straff lager utenforskap og har sjelden den virkningen voksne tror. Barn som strever må hjelpes inn i fellesskapet.

• Se på dumme, frekke og stygge ord og handlinger som et «språk» for å uttrykke vonde følelser. Barn gjør dumme og vonde ting av en grunn.

• Assistenter må samarbeide med og være til nytte for barn som strever, ikke skjerm barn fra fellesskapet.

• Samarbeid med elevene. Skap så trygge relasjoner at alle barn kan beskrive sin virkelighet.

• Sett av tid i klassefellesskapet hver uke til å snakke om livet, følelser, vennskap og hvorfor barn gjør som de gjør.

• Ha trygge «frittgående» voksne tilgjengelige på skolen som barn kan snakke med.

• Hent inn tilbakemeldinger fra barn på en måte som gjør det trygt for dem å si hvordan skolen oppleves.

(Kilde: Rådene bygger på Forandringsfabrikkens rapporter «Morgendagens skole» og «Når skolen ikke passer» der 3210 barn og unge i grunnskolen fra alle fylker bidro med svar.

Les hele saken i Dagbladet Magasinet: https://www.dagbladet.no/magas...