Verktøy: MITT LIV – Emojiguide (2017)

Visste du at du kan knytte mer tillitsfulle bånd med unge om du bruker emojier? Unge proffer har laget en emoji-guide så du kan vite hvilke du trygt kan bruke, og hvilke som kan slå feil ut.

Emoji-guiden kan brukes av alle som ønsker å kommunisere digitalt med unge på en trygg måte.

"

Hvis det ikke er noen emojier så blir det mye vanskeligere for oss å tolke og forstå hvordan humør du er i.

Unge proffer

Verktøyets innhold:

Eksempler på emojier som:

  • er trygge å bruke alltid, også når man ikke kjenner hverandre så godt.
  • er trygge å bruke, når man kjenner hverandre litt bedre
  • ikke må brukes