Erna åpnet Forandringsfabrikken Kunnskapssenter!

Forandringsfabrikken åpner kunnskapssenter! Statsminister Erna, barneminister Solveig og toppolitikere fra de fleste partiene deltok på åpningsdagen.  – Dette kunnskapssenteret vil gjøre Norge klokere, sa Erna til Proffene fra scenen.

Gjennom 10 år har Forandringsfabrikken hentet inn kunnskap fra flere tusen barn og unge rundt i Norge, på temaer som skole, barnevern, psykisk helse, vold og overgrep, kriminalomsorg, NAV og sykehus. Nå blir denne kunnskapen tilgjengelig for hele Norge i Forandringsfabrikken kunnskapssenter.

Erna, Solveig, Inga Marte (SV), Abid (V), Kari (FRP), Anniken (AP), Sigbjørn (SP) og Oddbjørg (Krf) kom for å markere åpningen av Kunnskapssenteret, som ble arrangert i gaten utenfor Forandringsfabrikkens kontor. 

Makt og kunnskap må samarbeide

PsykiskhelseProffene, BarnevernsProffene og SkoleProffene holdt innlegg fra scenen.

– Det er på tide at kunnskapen fra barn og unge blir like viktig som kunnskap fra fagfolk og forskning. Vi som har denne kunnskapen og dere som har makta må samarbeide, sa Proffene til politikere og fagorganisasjonene. 

Erna fikk utdelt et symbolsk nøkkelknippe fra Proffene på scenen. - Her har du nøkkelen til barn og unges kunnskap, sa Proffene til statsministeren.

– De rådene dere gir er verdifulle for alle oss som skal fatte beslutninger. Jeg er imponert over hva dere har fått til, og at dere deler av deres erfaringer. Det er tøft det dere gjør. Proffene gjør livet til de barna som kommer etter bedre, sa Erna da hun offisielt åpnet Kunnskapssenteret, og viste hjertetegnet med hendene.    

”Kjærlighet” inn i ny barnevernslov

En av de store kampsakene til Proffene har vært å få ordet ”kjærlighet” inn som en del av formålsparagrafen i ny barnevernlov. Erna og Solveig kunne fra scenen fortelle oss at det nå kommer til å skje!

- Arbeidet dere har gjort er så viktig at jeg nesten ikke har ord. Jeg vil takke dere for at dere har bidratt med råd, tanker og erfaringer, sa Solveig.

Topptungt fremmøte

Mange sentrale aktører på oppvekstfeltet i Norge var tilstede og kommenterte behovet for kunnskap fra barn og unge. Blant andre ledere for Helsetilsynet, Barne- ungdoms og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, RBUP, NKVTS, RVTS og Barneombudet uttrykte sin støtte til det nye kunnskapssenteret. 

Besøk Forandringsfabrikken Kunnskapssenter her