Pekes ut som en av de fremste sosiale entreprenørene

21. november 2017: Den internasjonale organisasjonen Accelerating Change for Social Inclusion (ACSI) har utpekt Forandringsfabrikken som en av Europas beste sosiale entreprenører for utsatte barn. Denne uken møter Forandringsfabrikken myndighetene i Barcelona for å fortelle om hvordan vi gir unge stemmer makt.

Målet med kåringen er å spre gode sosiale ideer, slik at myndigheter og sosiale entreprenører i andre land kan lære av modellen. Forandringsfabrikken trekkes frem som en av de beste sosiale entreprenørene i kategorien ”beste sosiale løsninger for utsatte barn.”

En idé verdt å spre
– Dette betyr at lille norske Forandringsfabrikken blir eksportvare! Det er nydelig at hardt arbeid over mange år blir lagt merke til i Europa, sier Fredrik som er BarnevernsProff i Forandringsfabrikken.

– Men, det aller viktigste for oss er å spre grunnideen: At alle voksne som jobber i hjelpesystemer for barn skal ha barnet som nærmeste samarbeidspartner, og ikke bare andre voksne, sier Fredrik Proff.

Gir unge stemmer makt
Forandringsfabrikken jobber for å forandre hjelpesystemene og skole gjennom samarbeid med barn og unge. Vi løfter frem barn og unge som ”proffer”, fordi de er eksperter- eller proffe- på systemene de er i. Forandringsfabrikken samarbeider med 1100 BarnvernsProffer, 500 PsykiskhelseProffer, 5000 SkoleProffer og 100 JustisProffer over hele Norge.

Vi innhenter kunnskap fra barn og unge om hvordan de opplever møtene med barnevern, justismyndigheter, psykisk helsevern og skole, og hvilke råd barna vil gi for at systemene skal bli bedre. Dette gjøres på samlinger og i samtaler.

Kunnskapen oppsummeres, og publiseres i hefter, magasiner og filmer- uten analyser eller kommentarer fra voksne. De unge proffene presenterer rådene selv i møter og foredrag, og rett til makta av politikere, myndigheter, fagfolk og utdanninger.

Åpnet Europas første kunnskapssenter fra barn og unge
I høst åpnet Forandringsfabrikken det som trolig er Europas første kunnskapssenter med kunnskap fra barn og unge.
Målet for Forandringsfabrikken Kunnskapssenter er å tette kunnskapshull i samfunnet i samarbeid med barn og unge.

Kunnskapssenteret ble åpnet av statsminister Erna Solberg og barneminister Solveig Horne.

Her har Forandringsfabrikken publisert undersøkelser, magasiner og filmer med systematisk innhentede råd og erfaringer fra barn og unge siden 2008. Kartleggingsarbeider er gjort på feltene: Barnevern, psykisk helsevern, vold og overgrep, justis, rus og skolemiljø.


Fakta om Forandringsfabrikken

  • Norsk, nasjonal stiftelse grunnlagt av antropolog Marit Sanner og journalist Eva Dønnestad i 2004.
  • Har 12 fabrikkarbeidere (ansatte) i Oslo og 8 ”ProffVarmere”(lokale kontaktpersoner for proffer) rundt i landet.
  • Gründer Marit Sanner ble tatt inn i Ashoka i 2011, et nettverk for verdens ledende sosialentreprenører som bidrar til systemforandringer.
  • Har utviklet en egen ForandringsMetodikk, som bygger på metodikken Participatory Learning and Action (PLA), som er grundig utprøvd og evaluert i sosiale endringsprosesser gjennom flere tiår. Vi har videreutviklet PLA videre i samarbeid med barn og unge til ForandringsMetodikk, for også å snakke med barn om vanskelige temaer som vold og overgrep, barnevern, psykisk helsevern, kriminalomsorg og mobbing.
  • Samarbeider med over 200 kommuner for å forbedre barnevernstjenestene, 10 BUP-er, samt statsadvokater, fylkesmenn, direktorater og skoler for å forandre systemene etter tilbakemeldinger fra barn.
  • Tilrettelegger for at barn og unge kan påvirke lover og politikk.
  • Ble nevnt i statsministerens nyttårstale for 2017.


Om ACSI- konkurransen:

  • Arrangeres av organisasjonen Accelerating Change for Social Inclusion (ACSI), i samarbeid med lokale myndigheter i mange europeiske byer.
  • Myndighetene i Athen, Barcelona, Lisboa, Rotterdam og Stockholm har vurdert sosiale entreprenører og valgt ut de prosjektene de mener er best. Barcelona og Rotterdam har valgt ut Forandringsfabrikken blant de beste.
  • Målet er å spre, og dele, de beste ideene innen sosialt entreprenørskap.


For mer informasjon, ta kontakt med oss:

Trykk her