Forandringsfabrikkens arbeid på barnevern

Siden 2008 har Forandringsfabrikken snakket med 1200 barn i barnevernet om hvordan systemet kjennes ut for dem. Forandringsfabrikken jobber for at rådene til barn og unge som har erfaring fra barnevernet skal bli hørt, og for at rådene skal føre til varige systemforandringer. 

Forandringsfabrikken er bygget på følgende filosofi: Hvis vi hører på hva barn og unge mener er nyttig hjelp, får vi hjelpesystemer med bedre kvalitet. Denne filosofien er grunnlaget for alt vi gjør. 

Vårt samfunnsoppdrag er å høre i dybden på barn og unges opplevelser. Vi innhenter deres erfaringer og råd og oppsummerer det som kunnskap fra barn. Kunnskapen publiseres i Forandringsfabrikken Kunnskapssenter. Unge som er med på formidlingen av svar kalles for "proffer".

Dette gjør Forandringsfabrikken på barnevern:

 • Kunnskapsinnhenting
 • Kunnskapsformidling
 • Fagtviklingsarbeid
 • Råd til myndigheter og politikere

Kunnskapsinnhenting

(Foto: Over 1200 barn og unge i barnevernet har bidratt med sin kunnskap siden 2008.) 

Barn og unge inviteres i samarbeid med barnevernstjenester og institusjoner, andre organisasjoner eller sosiale medier. Ofte kommer de sammen med andre ungdommer som er engasjerte i Forandringsfabrikken. Vi inviterer dem til samlinger, der vi legger stor vekt på å skape trygge rom og at alle ungdommene skal bidra. 

I vår kunnskapsinnhenting søker vi å få frem helt ærlige svar på hvordan virkeligheten kjennes ut, og aktivt lete etter løsninger på det som gjør vondt i livet. De grunnleggende og åpne spørsmålene som stilles er: Hva er bra? Hva må forandres? De voksne er tilretteleggere, men alle svarene kommer fra de unge.

Metoden vi bruker bygger på Participatory Learning and Action (PLA), en kjent og velprøvd metode for samfunnsutvikling.  Les mer om metoden for kunnskapsinnhenting, ForandringsMetodikk, her.

I 2018 har Forandringsfabrikken hatt kunnskapsinnhenting på disse temaene:

 • Hva synes barn i barnevernet er nyttige hjelpetiltak?
 • Råd fra unge om fosterhjem
 • Hva er et trygt barnevern for barn 6-10 år?
 • Hva er god psykisk helsehjelp når du bor i barnevernsinstitusjon?

De siste årene har vi også gjort undersøkelser om:

 • Hva er god profesjonalitet i barnevernet?
 • Hva er god kontakt med foreldre og søsken
 • Trygghet på barnevernsinstitusjoner
 • Enetiltak og spesialiserte hjelpetiltak (MST,FFT)

Kunnskapsformidling

(Foto: Kunnskap fra barn er et viktig kunnskapsbidrag i tillegg til forskning. Her holder BarnevernsProffene foredrag sammen med barnevernsforskere på #Forskningsfrokost.)

Svar som går igjen fra veldig mange barn og unge i undersøkelsene våre, løftes frem som oppsummert kunnskap fra undersøkelsene. Denne kunnskapen formidles i foredrag og møter, magasiner, filmer og høringsinnspill.

Viktig kunnskap fra barn til barnevernet er:

 • Barnevernet må oppleves som trygt for barn, det er det aller viktigste. Uten trygghet vil mange barn ikke kunne fortelle sant.
 • Grunnleggende i god kompetanse i barnevernet er personlig egnethet, barnesyn og verdiforankring.
 • Barnevernstjenester og barnevernsinstitusjoner må organisere arbeidet sitt så det oppleves samarbeidende for barn.
 • Barnevernet må møte barn og foreldre med ydmykhet og kjærlighet.

Kunnskapen fra barn og unge publiseres i Forandringsfabrikken Kunnskapssenter.

Fagutviklingsarbeid

(Foto: Proffer og barnevernsledere fra hele Norge møtes i Mitt Liv Barnevern. Her fra Lillestrøm kulturhus.)

I 2013 startet Forandringsfabrikken fagutviklingsarbeidet MITT LIV i barnevernet. Først med kommunale barneverntjenester, senere med barneverninstitusjoner.

Målet med MITT LIV er å utvikle tjenester som oppleves trygt og nyttig for barn - og at barnet skal være den nærmeste samarbeidspartneren til sin kontaktperson. 

Les mer om MITT LIV

Råd til politikere og myndigheter

(Foto: BarnevernsProffer møter den ferske barneministeren Kjell Ingolf Ropstad på konferansen Barnas barnevern februar 2019).

Proffene og Forandringsfabrikken jobber for å endre lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere slik at de utvikles i tråd med kunnskapen fra barn og unge.  

Det siste året har vi særlig jobbet med disse prosessene:

 • Kompetanseløftet: BarnevernsProffene gir innspill til prosesser om ny grunnutdanning, etter- og videreutdanning, forbedring av arbeidet i barnevernstjenestene og ledernettverk.
 • Fosterhjemsutvalget: En av proffene sitter i utvalget og gir innspill fra barn.
 • Nasjonal strategi for hjelpetiltak: Proffene vil gi innspill til hva som er viktige hjelpetiltak for barn.
 • Nytt institusjonstilbud: Forandringsfabrikken er i prosjektstyret som jobber med nye kombi-/fellesinstitusjoner. 

I kunnskapssenteret kan du finne proffenes høringsinnspill.  

BarnevernsProffene vil gjerne dele kunnskap fra barn og unge med fagfolk, studenter, politikere, beslutningstakere og andre som skal bidra til et godt barnevern. Ta gjerne kontakt med oss for foredrag:)