Mars 2017: Innspill til Stortinget om endringer i opplæringslova og friskoleloven

TIL HØRINGEN:

LAST NED SOM PDF: