Desember 2016: Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven.

TIL HØRINGEN:

LAST NED SOM PDF: