Rapport: Klokhet om NAV (2016)


Proffer med erfaring fra NAV deler siner erfaringer og råd. Hvordan må voksne i NAV være for at unge skal åpne seg og ærlig kunne fortelle hva de trenger av hjelp? Hvordan må voksne jobbe for at systemet skal fungere godt for unge som trenger NAV? Rådene er hentet fra 55 unge fra fire NAV-kontorer i Oslo og Akershus.
Målgruppe: NAV og politikere.

Bestilling av hefter:

Bestill i trykket versjon ved å sende e-post til: post@forandringsfabrikken.no

Pris: 1 stk kr. 60, 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr. 400,- 25 stk. kr 750. Porto kommer i tillegg.

Innhold

Ta oss på alvor!

Vi er unge voksne med ulike grunner til at vi er i NAV, men likevel har vi en del like erfaringer. Vi har alle kjent på kroppen hvordan det er å komme inn på et NAV-kontor for første gang og be om hjelp. Noen av oss har blitt tatt godt i mot av veiledere som lytter med varme. Da har vi åpnet oss og kunnet fortelle hva vi trenger for å få det bedre. Andre har kjent seg små når vi har møtt voksne vi ikke opplever bryr seg så mye om oss. Da har vi lukket oss og ikke klart å ta imot det de prøver å hjelpe oss med.

I dette prosjektet har vi fortalt om erfaringene våre og gitt råd til dere som jobber i NAV sånn at dere skal ha mot til å møte oss på kloke måter. Vi håper det kan gi dere kraft og mot til å ta oss i mot varmt, så vi kan samarbeide om livene våre.

Vi håper rådene våre også leses av dere politikere og folk med makt til å forandre. NAV i dag er for mange av oss et vanskelig sted å få hjelp. Og mye av hjelpen NAV kan gi er ikke særlig nyttig. Vi ber dere lese rådene våre med åpne hjerter, og tenke klokt når dere lager nye systemer for unge voksne. Vi vil så gjerne få til livene våre, og da må systemet bli bedre til å samarbeide med oss. Med ”Klokhet om NAV” vil vi hjelpe NAV til å bli klokere. Da kan flere unge voksne få god hjelp og bli tatt i mot godt når de trenger det. Vi håper at du som leser dette tar historiene og rådene våre inn i hjertet ditt.

Heftet inneholder erfaringer og råd fra 55 unge 18 - 25 år fra fire NAV-kontorer i Oslo og Akershus.

ERFARINGER - Hvordan NAV kjennes for oss

Veien inn i NAV


Noen av oss har liksom vært i NAV hele livet. Fordi foreldrene våre har vært syke, og ikke jobbet. Helt fra vi var barn har vi vært i systemet.

Vi er mange som har fått hjelp av NAV rett etter barnevernet. Da har NAV gitt oss penger og hjulpet oss med et sted å bo. Når det har vært krise har vi søkt om nødhjelp.

Noen av oss havnet til slutt i NAV fordi vi falt gjennom fingrene til barneskolelærere, barnevernet, BUP, fastlege og DPS. Til slutt har vi ikke klart å ta vare på oss selv, og ikke klart å jobbe.


Mange av oss har fått diagnosen psykisk syk, og har møtt mange kritiske voksne i livet. Det er tungt å ikke bli trodd, når man forteller hvordan man har det.

Noen av oss har fysiske skader som gjør det vanskelig å jobbe. Mange har prøvd å hjelpe oss å bli friske, uten at det blir bedre. NAV har lagd planer for oss og forsøkt å gjøre livet enklere.

Noen av oss har prøvd å få til skole og jobb. Vi har lett etter steder vi kan være og ha det godt, men har ikke fått det til alene.

Første møte med NAV


Gode menneskemøter
Noen veiledere er nysgjerrige første gang man kommer og gir klemmer. Da føler man seg sett og hørt og får lyst til å samarbeide.

Noen av oss har hatt veiledere som virker ordentlig nysgjerrig på oss. Det kjennes ut som de vil finne ut hvordan de kan gi oss god hjelp, og at vi er på lag.


Vi som har fysiske skader eller sykdommer har hatt veiledere som har lest alt om sykdommen vår før vi kom første gang. Det har vært deilig, så slipper vi å forklare det i detalj så mange ganger.

Vi som sliter psykisk har møtt veiledere som har vist oss forståelse og tatt oss helt på alvor. De har ikke stilt kritiske spørsmål, men hjulpet oss med løsninger på det vi sliter med.

Vonde menneskemøter
Det kan kjennes ganske skummelt å gå inn på et NAV kontor første gang. Det står to vakter der og ser skumle ut. Da blir det vanskelig å slappe av og bli trygg.

Vi som sliter psykisk og har hatt veiledere som leser papirene våre før vi kommer har opplevd at de ser oss mer som diagnoser enn som mennesker.

Vi er mange som har følt oss ganske dumme første gang på NAV, fordi vi er redde for at vi stiller dumme spørsmål. Men det er jo så mye vi ikke vet om, at vi lurer jo nesten på alt!

Veilederne har så mange de skal veilede, så det kan kjennes som at det ikke er tid til å snakke ordentlig sammen. Når vi ikke blir kjent første gang vi møtes blir det vanskeligere å komme tilbake.

Noen av oss har opplevd å møte ganske stressa veiledere, og fått nedlatende blikk fra de som jobber der. Vi har kjent det sånn flere ganger.

Noen av oss har følt oss små på møter med veiledere. Vi har droppa ut av skolen, og det har jo ikke de som jobber der. Da er det lett å tenke at de synes vi er dumme.

"

Mange av oss vet ikke at det er lov å ha med seg en vi stoler på til NAV

Lite informasjon
Mange opplever at den første veilederen ikke gir informasjon om muligheter vi har og hva NAV kan hjelpe med. Da blir det ikke så lett å komme seg fort ut i jobb.

Tar det lang tid å få svar fra NAV er det mange av oss som har måttet leve på familie og venner. Ingen har fortalt oss at pengene vi får fra NAV betales bakover, sånn at hvis vi får godkjent søknaden vår kan vi betale tilbake det vi har lånt.

Hvis ikke du vet hva du trenger fra NAV så kan det være vanskelig å få god hjelp. Når du vet hvordan systemet fungerer og hva du har krav på, får du raskere hjelp.

For noen av oss har det tatt lang tid å få informasjon om hva som skal skje, etter at vi har vært på det første møtet. Flere måneder er lenge å vente når man har satt livet sitt på pause. Man venter jo hver dag på å få vite hva som skal skje.

Frustrasjon
Det kjennes som at NAV forventer at vi skal vite hvilke papirer vi skal fylle ut. Da blir det frustrerende når man alltid mangler noe. Vi vet ikke hva vi trenger. Når ingen forklarer oss det, tar det lang tid å få orden på det.

Det kan kjennes ut som man kastes rundt fra veileder til veileder som ikke helt bryr seg om oss. Når vi møter en ny veileder hver gang vi kommer inn holder vi til slutt bare kjeft.

Noen av oss har opplevd å bli helt borte i systemet. Alle papirene våre har forsvunnet. Det oppleves som en nedtur når man må begynne helt på nytt, med nytt skjema og ny veileder.


God veiledning
Noen av oss har fått veldig god oppfølging, med veiledere som holder kontakten og spør hvordan det går med oss. Det er fint når de spør hvordan vi har det ellers, på telefon eller SMS. Å kjenne at noen bryr seg kan ta kort tid.

Noen veiledere er nesten som en «faglært venn», en som man kan ringe hvis det er noe som skjer, og som hjelper oss til hva vi kan gjøre.

Det er godt når vi avtaler hva som skal skje videre, legger en plan sammen og blir enige om hvor lenge den skal vare. Det kjennes trygt, og det blir lettere å følge planen når vi har laget den sammen.

Ikke god hjelp
Det kan kjennes som at noen av veilederne misliker jobben sin. Da er det ikke så lett for dem å gjøre en god jobb, tenker vi. For oss blir det vanskelig å åpne seg når de kjennes så lukka.De sitter jo på all makta, det er ingen ting vi får gjort. Det kjennes utrygt at noen andre bestemmer så mye over livet ditt. Når vi kjenner oss maktesløse er det lettere å gi helt opp.

Vi er mange som har hatt en del forskjellige veiledere som ikke sier det samme. En sier en ting, en annen sier noe annet. Da mister vi tilliten til dem, selv om vi møter en god en. De andre kan ødelegge for de som kommer etter.

Når NAV ikke vet nok om skaden vår er det vanskelig å gi god veiledning. Flere av oss har fått økonomiske problemer fordi vi ikke har fått riktig hjelp. Da kjennes det ikke ut som om noen faktisk bryr seg.

Komme i jobb eller skole

Jobb
For noen har det kjentes som at NAV har dårlig tid. De har spurt oss hva vi vil, men vi vet jo ikke. Da føler man seg i veien, og sier at det ikker er så farlig. Men det er jo det.

Noen få av oss har gått til jobbpsykolog, og det har vært en av de beste opplevelsene med NAV. Da har vi funnet veien vi vil gå, men det var jo bare én time som ikke ble fulgt opp av veileder - så da hjalp det ikke så mye alikevel. Vi skal få e-post som jobber som passer for oss, men mange av oss får tips om jobber som ikke passer i det hele tatt. Jobber som krever doktorgrad for eksempel. Vi vet jo at vi får arbeidsavklaringspenger uansett om vi går på jobb eller ikke, så hvis det ikke kjennes ut som de på praksisstedet vil ha oss der så kommer vi ikke på jobb.


Noen av oss trenger masse veiledning fra NAV. Men NAV har ikke tatt tak i oss på en måte som hjelper. Da klarer vi ikke å ta tak i oss selv.

Skole
Det er fint når NAV-veilederen og helsesøster på skolen samarbeider. Da kan NAV høre ordentlig hva vi trenger, og vi kan få riktig hjelp. Noen av oss har fått beskjed om at vi ikke kan jobbe ved siden av skolen, selv om det bare er en liten stilling, og vi har veldig lyst. Det er rart, det er jo mange ungdommer som jobber og går skole. Flere av oss har blitt flytta hjemmefra av barnevernet. Vi er over 18 går på skole og bor alene. Men NAV sier at vi ikke kan få støtte til å gå på skole. Det er dumt å måtte slutte på skolen for å tjene penger.

Ung i NAV


Ikke vite
Det kan virke som at NAV er laget for at man må vite alt selv. For eksempel hva man ønsker hjelp til. Mange av oss tør ikke spørre om hjelp, og ingen har spurt oss hva vi trenger.

Det er ganske tøft å komme inn i NAV, så man trenger nettverk for å klare seg. Mange av oss hadde ikke klart oss i NAV uten hjelp fra foreldre.

Noen veiledere har sagt hvor vi finner skjemaene vi skal fylle ut. Men det hjelper jo ikke å vite hvor de er når vi ikke vet hvordan vi skal fylle dem ut.

Vi ønsker oss hjelp med hvordan vi skal få oss jobb, men vi har liksom fått hjelp til alt annet enn å skrive søknad og CV.Fordommer
Vi kan synes det er ganske flaut å gå til NAV første gangen, og mange av oss er livredde for å bli gjenkjent.

De som “NAVer” uten grunn skaper et rykte om at hvis man går på NAV så er man for lat til å jobbe. Sier man at man er i NAV så tenker folk at man faktisk ikke trenger hjelp, men bare lever på andre. Det kan kjennes som at både samfunnet og de som jobber i NAV ser ned på «NAVere». Det er sikkert ikke ment sånn, men noe må gjøres for at den følelsen skal gå vekk.

Råd om godt samarbeid

Fint første møte


Informasjon før møtet
Vi ønsker oss god informasjon før vi kommer til NAV. Om hvem som er veilederen vår, hva de vet på forhånd og hva man kan få hjelp med. Da er det mindre skummelt å komme, og er vi godt forberedt er dette lettere å for oss samarbeide med NAV.

Kontaktinformasjon
Vi ønsker oss kontaktinformasjonen til den vi skal treffe, i tilfelle vi lurer på noe før møtet. Har vi snakket med dem på forhånd er det lettere å komme første gangen.

Informasjonsmøte
For mange hadde det vært fint med et informasjonsmøte før det første møtet med veileder, så vi vet litt om hvordan NAV fungerer.Der er det fint at det er varme voksne som har godt humør og snakker på et språk som er forståelig for oss. Det kan også være fint å treffe andre unge som er i samme situasjon som oss, så vi kan støtte hverandre, og ikke bare lete etter svar på nett.


Tillitsperson
Mange av oss vet ikke at det er lov å ha med en vi stoler på til NAV. Det hadde vært fint om NAV kunne si fra om dette før det første møtet, så vi kan planlegge hvem vi vil ha med. Er det noen med oss er det lettere å være trygg, og fortelle hva vi trenger hjelp til.

Hva veilederen vet før møtet
Det er viktig at veilederen møter oss med åpent sinn. Har vi en historie fra psykiatrien ønsker mange av oss at veilederen ikke har lest alt om oss før vi kommer. Har vi fysiske skader ønsker mange av oss at veilederen vet litt om hva vi plages av før vi kommer.

Hva NAV kan og ikke kan hjelpe med
Det er mye å sette seg inn i på NAV, og mange vet ikke hva vi kan få hjelp med. Derfor er det så viktig at veile

Da kommer vi tilbake


Veiledere som heier på oss
Møter vi folk som vi kjenner vil det beste fra oss er det lettere å komme neste gang. Det er godt med veiledere som gir oss troen på oss selv på det første møtet. Er veilederen oppgitt og frustrert over oss er det liten sjanse for at vi tør å komme tilbake.

Plan for neste møte
Vi forstår at veilederen ikke kan svare på alt vi lurer på første gang. Men vi liker godt at de gir beskjed om ting de skal følge opp og undersøke. Vet vi at de skal finne ut ting for oss til nese gang blir det lettere å komme tilbake. Har dere forslag for nytt møte første gang vi treffes er det lettere å komme neste gnag.

Knytte oss til en som blir
Vi kan knytte oss til veilederen, og akkurat det mennesket kan bli viktig for at vi klarer å komme oss videre ut i jobb eller skole. Derfor er det bra om NAV-kontoret ikke setter oss med en veileder som vet snart skal slutte.


Jakte på løsninger
Det er godt med veiledere som leter etter løsninger. Vi trenger veiledere som alltid tenker muligheter først, ikke problemer og vanskeligheter. Da blir vi også så mye mer motiverte til å få til ting i livene våre.

Forklar dårlig humør
Vi vet at alle kan ha en dårlig dag på jobben, men særlig på det første møtet er det viktig at dere forklarer oss det hvis det er noe som gjør at dere er i dårlig humør. Vi merker det fort hvis dere egentlig er et annet sted i hodet deres, og det kan gjøre at vi ikke vil komme igjen. Hvis dere sier at dere har en litt dårlig dag på grunn av noe annet så er det lettere for oss å forstå.

Et godt kontor


En god velkomst
Vi ønsker oss NAV-kontorer som er ”innredet” med hyggelige folk som smiler til oss når vi kommer inn. Mange av oss har snudd i døra fordi vi har sett sure fjes. Er det noen som viser oss at vi er velkomne blir det fortere trygt.

Møte mennesker, ikke maskiner
Noen NAV-kontorer har byttet ut kølappmaskinen med mennesker. Det er mye tryggere å møtes av trygge folk som tar oss i mot og lurer på hva vi trenger hjelp til. Noen ganger skal det ikke mer til enn det for at vi blir i stedet for at vi går hjem igjen.

Koselige kontorer
Når kontorene er hvite og sterile blir det skummelt å gå dit. Det kjennes som en institusjon vi må gå til fordi det er noe galt med oss. Metall, plastikk og betong gjør oss harde. Hvis det er innredet litt mer hjemmekoselig blir vi roligere, og farger kan gjøre oss gladere.


Ventetid i gode møbler
Noen ganger må vi vente lenge på å få snakke med en veileder, og da er det godt å kunne vente i gode stoler. Da føler vi oss velkomne og at noen bryr seg om oss.

Spør hva vi ønsker oss
Hvis NAV vil gjøre det hyggeligere for de unge er det viktig at de spør de unge selv hva de ønsker seg.

Lydtette rom
Det er ikke lett å prate om noe som er personlig eller tabu i åpne rom. Det kan gjøre at vi ikke tør å fortelle hele historien. Hvis vi skal si noe om hvordan vi har det, er det fint om vi gjør det i egne rom eller skranker der ikke andre kan høre hva vi sier.

En god veileder


Bli kjent
Det første møtet er veldig viktig. Derfor bør det settes av god tid til å bli kjent. Fortell litt om dere selv og noe om hva dere liker. Da blir det lettere for oss å fortelle om hvem vi er og hva vi trenger.

Godt humør
Det hjelper veldig mye med en veileder som har litt humor og er i godt humør. Det kan være triste grunner til at vi trenger hjelp fra NAV, og det kan hjelpe mye å le litt sammen.

God kunnskap
Det er viktig at veilederen er snill og hyggelig, men det er også veldig viktig at dere vet hvordan vi skal få hjelp og komme oss videre. Vi ber om at alle NAV-veiledere har god kunnskap om de forskjellige mulighetene og tiltakene. Det er fint at de inspirerer når de forteller om jobber som finnes, og hva man trenger for å få de jobbene.

Gi oss tid
Mange av oss har ikke tenkt på hva vi vil før, så det kan ta litt tid å finne ut av det. Da er det godt om dere er tålmodige og hjelper oss til å finne måter å bli kjent med oss selv på.


Utenfor boksen
Vi er forskjellige, og trenger ulike tiltak. Derfor er det viktig at veilederne kan tenke utenfor boksen og hjelpe oss å se muligheter. Hvis dere fokuserer på egenskapene våre blir det lettere å finne muligheter for oss.

Tro på oss
Ikke alle vet at man kan ha det veldig vondt uten at det synes utenpå. Vi ber om at veilederne våre tror på oss når vi forteller hvordan vi har det inni oss, og ikke stiller spørsmål ved om vi trenger hjelp. Når vi ikke blir trodd mister vi tilliten.

Vise følelser
For å gi god hjelp må veilederne tørre å spørre om vanskelige ting. Ikke bli usikker hvis vi gråter, det er tårer som skal ut. Forteller vi om vonde ting er det godt at dere viser det hvis dere blir lei dere på våre vegne. Da vet vi at dere har hørt på oss, og at dere er på laget vårt.

Ikke gi opp
Noen av oss kan bruke litt tid før vi klarer å ta imot hjelp. Da er det viktig at dere ikke gir opp, men fortsetter å prøve helt til vi åpner oss. Vi vil gjerne ha hjelp, men vi vet ikke alltid hvordan vi skal ta det i mot.

God hjelp


Samme veileder
Det er veldig fint hvis vi ikke bytter veileder, men har den samme hele tiden. Da blir vi tryggere, og slipper å føle oss som kasteballer og en byrde.

Ventetid
For noen av oss har det tatt lang tid før vi går til NAV, og da er det viktig at det ikke går for lenge før vi får den hjelpen vi trenger. Det er fint med veiledere som er realistiske på at ting kan ta tid, men det er viktig at de ikke er demotiverende.

Lage en plan
Det kan være lurt å spørre oss hva som motiverer oss, og hjelpe oss til å lete etter det i hverdagen. Lager vi en plan sammen der vi legger inn ting som motiverer oss er det lettere å følge den.


Vi skriver sammen
Vi ønsker å være med å skrive referatet sammen, så det ikke blir noen misforståelser. Det er fint hvis vi har tid til det på slutten av hvert møte. Så kan vi lage et eget ark der det står hva vi har blitt enige om, og ting vi skal gjøre til neste gang. Arket kan vi få med oss hjem som motivasjon og forpliktelse.

Fleksible planer
Ferdige pakker motiverer oss ikke, vi må være med å bestemme hva som skal være våre tiltak. Planen må kunne forandres hvis det skjer nye ting i livene våre.

God kommunikasjon


Forståelig språk
Språket er viktig, for noen kan det være veldig mange nye ord. En god veileder forklarer sakte med ord vi forstår, i stedet for å bruke «NAV-språket». Spør innimellom om det er noe vi lurer på, og sjekk med oss om vi har skjønt hva dere forklarer. Ta deg god tid og ikke stress, da er det lettere for oss å si fra hvis det er noe vi ikke forstår.

Brev funker dårlig
Mange av oss kan bli stressa av å få brev i posten vi ikke forstår. Det er enklere med e-post med en adresse det går an å svare til. På e-post er det lettere å ha oversikt, og vi kan lettere finne tilbake til tidligere samtaler. Kan vi svare på e-posten blir det ikke så skummelt.

Tilgjengelighet
Det er viktig for oss å kunne få tak i veilederen vår hvis vi trenger det. Vi må kunne ringe eller sende e-post. Vi ønsker oss direktenummeret til en eller flere kontaktpersoner, og at de ringer oss opp igjen hvis de ikke kan snakke.


Facebook
Det hadde vært fint hvis det hadde vært en gruppe på Facebook
der man kunne få svar av NAV. Mange av oss går til sider der andre som er i NAV skriver. Der er det ofte mye negativitet. På NAVs egen Facebook-side kunne de legge ut tips og nyttig informasjon, og andre som er i NAV kan komme med tips.

“Bruker”
Vi ønsker ikke at dere kaller oss «brukere», det er viktig at dere forandrer. Flere av oss har vokst opp med foreldre som er rusmisbrukere, og hvis man kalles ”bruker” i NAV gir det oss en veldig dårlig følelse.

Nettsiden
Vi synes nettsiden til NAV er vanskelig å bruke, den er komplisert og bruker ord vi ikke forstår. Vi ber dere lage en nettside der dere spør unge voksne i NAV hva vi ønsker, før dere lager den. Da tror vi den blir god og lett for oss å bruke.

Motivasjon for jobb


Kurs med en gang
Det er fint om vi får tilbud jobbsøkerkurs med en gang, og ikke må vente flere måneder. Vi tror vi raskere får jobb hvis ikke bruker tid på å sende ut "dårlige" søknader før kurset.

Sjanse etter praksis
Det er viktig at praksisplassen faktisk har lyst til å ansette folk og ikke tenker at de er ferdige med oss når praksisperioden er over. Flere av oss har følt oss utnyttet av praksisstedet.

Må lønne seg
Vi tenker at praksisplassen kunne vært lønna, sånn at det lønner seg å jobbe. Vi får jo arbeidsavklaringspenger uansett, så litt ekstra penger kunne vært en god motivasjon for å jobbe.Arbeidsgivermesse
Det hadde vært lurt med arbeidsgivermesser, der NAV inviterer bedrifter innenfor ulike felt. Da kan vi møte umulige arbeidsgivere, fortelle litt om oss selv og se hva som finnes der ute.

Attest med egenskaper
De som ikke har utdannelse kunne fått en attest der det sto om egenskapene deres. Alle kan jo noe og er gode på noe. noen av oss trenger hjelp til å se våre gode sider, vi har kanskje hatt nye fokus på de dårlige sidene våre.

Kvalifikasjoner
Det hadde vært fint med en oversikt over alle jobbene man kan få og hva som trengtes til hvilken jobb. Da kunne man skrevet inn kvalifikasjonene sine og set hvilke jobber som er mulige.

Motivasjon for skole


Informasjon etter VGS
Det hadde vært fint med enda mer informasjon om hva man kan gjøre etter videregående. Vi vil vite mer om høyskoler og universitet, og hvilke muligheter vi har. Mange av oss har ikke folk rundt oss som kan gi gode råd om hva vi passer til, så din rolle som veileder kan være veldig viktig.

Hjelp til å søke
Vi trenger hjelp til å søke skole og tips til hvordan man skal komme inn. Det er fint hvis NAV hjelper oss å forstå hvordan søkesidene fungerer og hvile skoler som har hvilke fag. Kanskje kunne det jobbet en skolerådgiver på NAV for oss som ikke hører til en skole?

Skolen og NAV
Veldig få av oss har lært på skolen hvordan man søker jobb. Kanskje kunne NAV og skolene samarbeidet, sånn at flere lærte det på skolen? Det tror vi hadde vært en lur måte å forebygge arbeidsløshet på.


Legge til rette
Mange av oss har ikke fått lov av NAV til å jobbe ved siden av skolen. Vi tenker det burde være lov, det gir oss nyttige erfaringer, motivasjon og kanskje vi får fast jobb der etter skole. Vær fleksibel og se litt an, det er bedre for oss når dere tenker løsninger og ser muligheter.

Ha forståelse
Det er ikke alle som har penger til å gå på skole, særlig oss som har måttet flytte hjemmefra fordi det er dårlig for oss å bo der. Da må vi få jobbe ved siden av, eller få arbeidsavklaringspenger.

Kurs vi kan takleFør kurset
Når man melder seg på et kurs og får raskt svar gir det energi og motivasjon. Har vi møtt den som skal holde kurset på forhånd er det lettere å komme første gang.

Ikke alle vil snakke
For noen er det skummelt å snakke når vi er i store grupper. Del oss gjerne inn i små grupper, så det blir tryggere å snakke. Hvis man varierer mye i løpet av kurset er sjansen stor for at vi tør å ta ordet etterhvert.

Melding med smilefjes
Det hjelper med en koselig melding før kurset der man sier velkommen. Det er lurt å bruke smilefjes, da blir det ikke så stramt, og vi tenker at en hyggelig person holder kurset.

Mat
Litt god mat har faktisk litt å si, det hjelper på å få oss til å møte opp. Tenk at det skal være en koselig greie, og at vi kanskje må lokkes litt første gangen.

Ikke obligatorisk
Det er ikke lurt at kursene er obligatoriske. Vi kan bli spurt, men vi må ikke. Da får man mer lyst, og det blir lettere å tenke på det som en fin ting.
Bli kjent med seg selv
Det aller første skrittet til å få jobb er å finne ut hva man har lyst til å gjøre. Kursene bør derfor begynne med det. Det er ikke noe poeng i å gå på jobbsøkerkurs der vi søker på mange jobber vi ikke egentlig vil ha. Kursene kan godt bygge videre på hverandre, så vi kjenner at det er en utvikling.

Kreative kurs
Nesten alle kursene vi hører om er for typisk arbeid, mange av oss er mer kreative og kunne tenke oss kurs innenfor design, web, kunst og musikk. Vi tror på mer kreative kurs er bra hvis vi har det tungt og vondt inni oss.

Informasjon om skatt og økonomi
Mange av oss vet ikke noe om skatt, eller hvordan man får et skattekort. Det hadde vært veldig fint med kurs om hvordan vi styrer økonomien vår, skattekort, selvangivelse og nettbank. Det kunne hjulpet mange, tror vi.

"

Når man melder seg på et kurs og får raskt svar gir det energi og motivasjon


Reklame
NAV kan vise seg selv mer, for eksempel med morsomme reklamer på TV og i avisen. Det hadde hjulpet oss unge i NAV hvis folk hadde visst litt mer om oss enn bare det de vet om ”NAVere”. Vi tror det hadde vært lettere å være i NAV hvis flere visste mer om hva det var.

Mini-serie
NAV kan lage en mini-serie som viser forskjellige folk som går på NAV. Vise at vi ikke utnytter systemet, men at vi er folk som trenger hjelp og som faktisk har det vanskelig. Vi tror samfunnet trenger å få litt mer sympati for folk i NAV.


Vondt inni seg
Vi tror at både dere som jobber i NAV og folk generelt burde vite litt mer om det å slite psykisk, og vise litt mer forståelse. Vi tror det hadde hjulpet hvis NAV informerte om at man kan få hjelp der også hvis man har det vondt inni seg – ikke bare hvis man har fysiske skader.

Vise riktig bilde
NAV kan oftere fortelle i media hvem som faktisk bruker NAV. Og tall på de som utnytter NAV. Da kanskje flere forstår at ikke alle i NAV er ”NAVere”.

Tilbakemeldinger


Følt oss bedre
Hvis NAV hadde bedt oss om tilbakemelding hadde vi blitt stolte og det hadde kjentes godt. Mange av oss føler at vi står der med lua i hånda og ber om penger. Så hvis noen hadde spurt om vår mening hadde vi kjent oss større og bedre.

Respektert
Lytter NAV til hvordan vi opplever NAV, kjennes det som ekte samarbeid. Da vil vi føle oss mer respektert, og ikke være redde for at de som jobber der tenker på oss som folk som ikke greier seg. Da får de vite at vi vil noe med livene våre.

God opplevelse
Ber NAV oss om innspill til hva de kan bli bedre på hadde det kjentes ut som vi var viktige. Det hadde blitt lettere og morsommere å gå til neste møte, vi hadde kjent at vi ble hørt.

Må være trygt
Det må være helt anonymt å gi tilbakemeldinger, og vi må være sikre på at det ikke påvirker saken vår. Vi kan være ganske redde for å miste penger fordi det vi sier om dem er “feil”.

Vite at det leses
Med automatisk e-post vi skal fylle ut, vet vi ikke om noen faktisk leser det. Skal vi fylle ut må vi vite at det helt sikkert leses av NAV-ansatte.

Lurt for NAV
NAV tjener masse på å spørre oss om tilbakemeldinger, fordi da kan de lage et system som blir bedre for oss. Gode tilbakemeldinger til veilederne kan gi dem inspirasjon til å jobbe enda bedre, og tilbakemeldinger på det som ikke fungerer kan hjelpe veiledere til å gi bedre hjelp.
Må brukes
Ikke legg tilbakemeldingene i en skuff, bruk det til å forbedre dere. Det er inspirerende for oss å se at ting endrer seg. Blir det ikke brukt så gidder vi ikke svare neste gang.

Gode og dårlige tilbakemeldinger
Vil dere faktisk høre på det vi har å si må dere også tåle det negative som kommer. Vi må kunne gi ris og ros på samme sted.

Ikke lang tid
Det må gå raskt og være lett, å gi skriftlige tilbakemeldinger, tar det mer en 15 minutter er det fort at mange av oss faller ut av det. Det er ikke alle som vil gi tilbakemelding så det må være helt frivillig.

Tilbakemeldingsmåter
Vi har mange forslag til gode måter å gi tilbakemeldinger på, det viktigste er at NAV lager det i samarbeid med unge i NAV. Vi kan for eksempel tenke oss en app, en postkasse, tilbakemeldinger på nettsiden eller undersøkelser. Sammen med oss kan NAV finne gode måter å gjøre det på.

Tilbakemeldingsperson
NAV kan ha en person som kun er ansatt for å ta i mot tilbakemeldinger. Denne personen må gi oss følelsen av at vi faktisk blir lyttet til, uansett hva vi sier. Da trenger vi øyekontakt, åpent kroppsspråk og at personen stiller oppfølgingsspørsmål. Det er fint om personen er litt ung, sånn at vi kan føle at vi har lik tankegang og at vi bruker samme språk. Det er bra om personen er vokst opp i nærheten, da vet de hvordan ungdommene i området er og hvordan nærmiljøet er. Personen kan selv ha erfart NAV fra andre siden, det kan gi trygghet å vite at personen har vært i våre sko.Metode

Prosjektet ”Klokhet om NAV” er en pilot, som er gjennomført for å inspirere politikere, byråkrater og ansatte i NAV. Målet er at flere unge voksne får god hjelp i NAV, og at NAV får nye måter å hente tilbakemeldinger fra unge på.

Forandringsfabrikken og proffene
Forandringsfabrikken er en nasjonal stiftelse som har som mål å bidra til bedre tjenester for barn og unge, bygd på barn og unges egen kunnskap. Forandringsfabrikken inviterer til samarbeid mellom barn og unge, fagfolk og myndigheter – for at tjenester
for barn og unge som skole, psykisk helsetjenester, barnevern og kriminalomsorg, blir mest mulig nyttige, verdige og effektive. Barn og unge med erfaring fra skole og hjelpeapparat inviteres med som ”proffer” – fordi de er profesjonelle på systemene. Deres kunnskap er viktig for kvalitetsutviklingen av tjenestene. De inviteres med i arbeidsprosesser, for å dele erfaringer og gi råd til forandring.

Om prosjektet
55 unge voksne fra 18 til 25 år som er i NAV eller har vært i NAV de siste seks månedene har deltatt i dette prosjektet. Forandringsfabrikken gjennomførte 12 samlinger i våren og høsten 2016, i Oslo og Akershus. Deltagerne har arbeidet i grupper og bidratt med sine erfaringer inn i gruppa. Den enkeltes historie er ikke i fokus.

Ivaretagelse av de unge
All deltagelse har vært frivillig. Ivaretakelsen av de som har vært med i dette prosjektet har vært viktig. På hver samling vi har holdt har vi samarbeidet med gode, varme voksne som er ansatt av Forandringsfabrikken til å følge opp proffene i regionene. Prosjektleder i Forandringsfabrikken har holdt regelmessig kontakt med de unge som har deltatt. Alle erfaringer og råd de unge har bidratt med er presentert anonymt. De som vil kan bidra i resultatpresentasjon.

Kunnskapsformidling
Prosjektet ”Klokhet om NAV” løfter unges kunnskap ut i offentligheten, gjennom at de selv formidler til politikere, fagfolk og studenter. Rådene vil presenteres av de unge selv på konferanser, møter og samlinger over hele Norge. Proffene holder jevnlig foredrag for psykisk helsearbeidere, lærere, psykologer, barnevernsarbeidere, politi og for utdanningsinstitusjoner.

TAKK!

Takk til dere unge voksene
Tusen fra hjertene våre til de 55 unge voksene som har deltatt. Takk for at dere har delt så åpent, ærlig, og kraftfullt av erfaringene deres, Det har krevd masse mot, og gjennommodigheten deres har det kommer fram kloke råd. Rådene deres skal bidra til å lage et bedre NAV for unge voksene. Vi er takknemlige for at dere deler, fordi det er kunnskap som kan hjelpe andre etter dere til å få det bedre. Vi håper svarene deres blir tatt imot med ydmykhet av de som har makt til å forandre.

Takk til prosjektgruppa
Tusen takk til dere kloke,fine proffer som har vært med i prosjektgruppa og gitt massevis av gode råd og innspill til samlinger og tekst

Takk til samarbeidspartnere
Deltakerne i prosjektet har blitt invitert i samarbeid med fire NAV-kontorer: Nordstrand, Gamle Oslo, Rælingen og Lørenskog. Takk til alle som har hjulpet oss å komme i kontakt med de unge. Og en spesiell takk til Malin Ericson og Anne Karine Wilson som har gitt kloke innspill underveis.

Takk til Ferd Soisale Entreprenører
Prosjektet er gjennomført med støtte fra Ferd SE. Forandringsfabrikken har i mer enn 12 år gjennomført prosjekter der barn og unge har beskrevet hvordan systemene oppleves for dem. De har også gitt råd til hvordan systemene kan hjelpe best mulig. Flere av disse prosjektene er gjennomført med støtte fra Ferd SE. Vi takker dere varm for støtte til nok et viktig prosjekt for Norge.