Rapport og filmer: HjerteRåd (2010)

Om prosjektet:

24 unge, 14-19 år, født med hjertefeil og med mye erfaring fra sykehus og legekontor, gir konkrete råd til hvordan unge må bli møtt, på mer enn hjertefeilen, og på hvor ungdomsarbeidet på sykehuset bør styrkes. Rådene finnes i hefte og 6 filmer.


Bestilling av hefter:

Bestill i trykket versjon ved å sende e-post til: post@forandringsfabrikken.no

Pris: 1 stk kr. 60, 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr. 400,- 25 stk. kr 750

Porto kommer i tillegg. Faktura sendes i etterkant. Husk å oppgi leveringsadresse. Vi sender faktura på e-post eller EHF-faktura hvis vi får organisasjonsnummer og referansenummer.


Film: Følelsene i hjertet

Et hjerte rommer mer enn klaffer og kamre. Tid: 5 min

Film: Snakk om det vanskelige

Våg å spørre én gang til. Tid: 5 min

Film: Drømmelegen

Hvordan er en drømmelege? Tid: 7 min

Film: God informasjon

Hva tenker unge er god info og hva er det avgjørende for. Tid: 5 min

Film: Ungdomsgrupper må til

Hvordan skal unggrupper organiseres? Hvilke aktiviteter? Tid: 5 min

Film: Trivsel på sykehuset

Midt mellom barn og voksen. Tid: 5 min

Film: Overgang til voksen

Hvordan lette overgangen til voksenavdelingen? Tid: 5 min

Film: Fastlege og helsesøster

Hvordan er fastleger og helsesøstre gode støttespillere? Tid: 6 min

Film: Om HjerteRåd

Om prosjektet – og deltagerne. Tid: 5 min

Om prosjektet

HjerteRåd har samarbeidet med de tre største sykehusene i Norge på barn, ungdom og hjertefeil. Ansatte på Rikshospitalet, Haukeland Sykehus og St. Olavs Hospital har meldt inn spørsmål og problemstillinger de gjerne ville ha svar på i forkant. Vi har brukt forandringsmetodikk – visuell, deltakende metodikk – for å skape motivasjon og engasjement. De temaene ungdommene har ment mest om, har fått mest plass.

Prosjektet ble til mens Forandringsfabrikken jobbet med TungPustogHjertedunk – en film der unge med kronisk sykdom meldte tilbake til skole, lærere og medelever på hvordan det er bra å bli møtt. Mange av de unge ville gjøre det samme til sykehusene.

​Mål og resultat

November 2009 – mars 2010 arrangerte Forandringsfabrikken 6 helgesamlinger med unge 14-19 år i Oslo, Bergen og Trondheim. De jobbet ut råd. De filmet og fotograferte. Målet var å bidra med konkrete tips og respons på eksisterende tilbud på sykehusene, komme med forslag til nye, styrke helsearbeideres ønske om kontakt og dialog med sine unge pasienter og å komme med konkrete forslag til hvordan dette kan gjøres.

HjerteRåd gir også råd til ledelsene på hjerteavdelingene, fagfolk på sykehusene, fastleger og helsesøstere om hvordan det kan bli lettere å være ung med medfødt hjertefeil, hvordan operasjoner, undersøkelser og oppfølging kan gjøres så det blir trygt, givende og forutsigbart sett med unge pasienters øyne. Ungdom med medfødt hjertefeil er ekspertene i prosjektet,

Prosjektet ble gjennomført av Forandringsfabrikken i samarbeid med FFHB og LHL. Vi samarbeidet også med barnehjerteavdelingene og Lærings- og mestringssentrene (LMS), på de tre sykehusene. Extratiftelsen Helse- og Rehabilitering finansierte prosjektet.

Prosjektleder i Forandringsfabrikken var Mariann Youmans. Film, regi og klipp gjorde Christian Wulff www.ekstramedium.no