MITT LIV Barneverninstitusjon


Fagfolk samarbeider med unge proffer om å lage et trygge og nyttige barneverninstitusjoner.

Barnevernsproffer som har bodd, eller bor, i barnevernsinstitusjoner samarbeider med ansatte på institusjoner rundt om i landet som skal prøve ut arbeidet med barnesyn, verdier og arbeidsmåter, før flere institusjoner inviteres med etter hvert. Målet er barnevernsinstitusjoner som oppleves verdige, nyttige og samarbeidende for de som bor der.

Mitt Liv Barnevernsinstitusjon startet opp våren 2016. 21 barnevernsinstitusjoner er motorer i arbeidet, omtrent halvparten er statlige, resten er private og ideelle.

Institusjonene er:
Nymogården, Husafjellheimen ungdomsheim, Humla akuttsenter, Sunnmørsheimen ungdomsheim, Bergen Akuttsenter, Vestlundveien, Stavanger Barnevernsenter, Haraldsplass barnevern, CRUX Bokn bufellesskap, CRUX Styve gard, Josephine Stiftelse i Hafrsfjord, Sarpsborg ungdoms- og familiesenter, Akershus ungdoms- og familiesenter, Kirkenær barnevern- og omsorgssenter, Ungdomsakutten, Bernhard L. Mathisen, Vansjø ungdomsinstitusjon avdeling Grepperød, Aleris Sør Skien, Løft avdeling Bøgata, Birkelund barnevernsenter, Solgløtt.

I tillegg har deltar alle institusjoner i Oslo gjennom et samarbeid med Barne- og familieetaten.

"

Jeg har bodd på flere institusjoner og det var veldig forskjellige hvor godt jeg trivdes. Det er så viktig at det føles som et hjem når man må bo i et bofellesskap.

Barnevernsproff

Ta kunnskap fra barn i bruk