MITT LIV Barneverntjeneste


Fagfolk samarbeider med unge proffer om å lage et trygt og nyttig barnevern.


MITT LIV Barnevernstjeneste var det første av alle MITT LIV-arbeidene og startet i 2013, med 15 barneverntjenester fra nord til sør i landet. Målet var å utvikle et barnevern som kjentes trygt og nyttig for barn og unge – og som oppleves samarbeidende for dem. Dette ble gjort i dialoger mellom fagfolk og unge. Fagutviklingsarbeidet bygde på oppsummerte svar fra barn om hvordan de opplevde barnevernet, og barns viktigste råd til et godt barnevern.

MITT LIV Barnevernstjeneste startet som en treårig pilot, der de 15 tjenestene var invitert med som «motortjenester». Allerede året etter bestemte barnevernlederne og ungdommene seg sammen for å invitere med flere tjenester. Stadig flere tjenester sluttet seg til, med ønske om at anbefalingene utviklet i Mitt Liv skulle tas i bruk i deres tjeneste.

MITT LIV Barnevernstjeneste er blitt et omfattende fagutviklingsarbeid. Proffer og fabrikkarbeidere har reist fra nord til sør i landet, til ulike typer fagdager. Ideene har vært utviklet i samarbeid mellom fagfolk og unge. I dag er barnevernet i nærmere 300 kommuner tilknyttet arbeidet.

Ta kunnskap fra barn i bruk

Stegene i fagutviklingsarbeidet

I 2013–14 gjennomførte proffer og Forandringsfabrikken 60 fagdager i de 15 tjenestene. Proffer delte erfaringer og ga råd til barnevernarbeiderne. I dialoger mellom proffer og fagfolk ble det utviklet barnesyn, begreper og verdier for barnevernets arbeid. Det ble også foreslått arbeidsmåter som gjenspeilte verdiene og ideene om et godt barnevern for barn.

I 2015 var 130 barneverntjenester del av Mitt Liv. Proffer og FF gjennomførte inspirasjonssamlinger: 21 regionale «Kick» ble gjennomført våren 2015 – og 15 regionale «Boost» høsten 2015. Ulike tema ble presentert, etterfulgt av dialoger mellom unge og fagfolk.

I 2015–16 ble de foreslåtte arbeidsmåtene prøvd ut og erfaringer logget. Resultatene ble i 2016 samlet til «Anbefalinger for god barnevernspraksis». Dette var anbefalinger for barnevernets kjerneprosesser: undersøkelse, hjelpetiltak, hasteflytting, langtidsflytting, ettervern, møter og planlegging. Anbefalingene ble i 2016 overrakt barneminister og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

I 2017–18 har nesten 200 barneverntjenester vært del av Mitt Liv. Tjenestene dekker nærmere 300 kommuner og nesten 3/4 av den norske befolkningen.

Hovedfokus er nå implementering av anbefalinger. I 2017 ble det etablert nettverk av barnevernledere, i regionene og nasjonalt. Her er søkelyset satt på å dele gode erfaringer fra hvordan barnevernarbeidere kan samarbeide med barn i praksis, i de ulike delene av barnevernets arbeid. Tjenestene deler inspirasjon og konkrete råd i forhold til hvordan anbefalingene kan implementeres og kvalitetssikres.