MITT LIV Psykisk helsehjelp

Fagfolk samarbeider med unge proffer om å lage trygge og nyttige kommunale psykisk helsetjenester.

Barn og unges kunnskap utvikler psykisk helse-tilbudet for unge i kommunene. Unge med erfaring med psykisk helsevern og kommunalt psykisk helsearbeid kalles PsykiskhelseProffene.

Psykisk helsetjenester i ni store kommuner samarbeider MITT LIV Psykisk helsehjelp med flere av sine tjenester:
Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Sandnes, Kristiansand, Drammen, Bærum og Oslo.

Det er utarbeidet arbeidsmåter til inspirasjon og utprøving i ulike tjenester, dette er: helsesøstre/helsebrødre, spesialpedagoger i PPT, barn- og ungdomsarbeidere, utekontakten, kommunepsykologer og psykiatriske sykepleiere.

Målet er å finne arbeidsmåter, rutiner, behandlingsmåter og former for samarbeid som unge og fagfolk opplever som gode og respektfulle.

Ta kunnskap fra barn i bruk