MITT LIV Psykisk helsevern (BUP)


Fagfolk samarbeider med unge proffer om å lage trygg og nyttig BUP

Barn og unges kunnskap utvikler psykisk helse-tilbudet for unge. Unge med erfaring med psykisk helsevern og kommunalt psykisk helsearbeid kalles PsykiskhelseProffene.

Barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger (BUP) på sykehus fra Hammerfest i nord til Stavanger i sør samarbeider med proffer i Mitt Liv. Målet er å finne arbeidsmåter, rutiner, behandlingsmåter og former for samarbeid som unge og fagfolk opplever som gode og respektfulle.

I 2016 inviterte PsykiskhelseProffene og Forandringsfabrikken sykehus over hele landet med i Mitt Liv, flere avdelinger på 11 sykehus gikk inn som motorer.

Proffer og fagfolk samarbeider om å lage verdier, holdninger og begreper. Tjenestene velger hvilke fokusområder de vil jobbe videre med.

Fokusområdene er:

Klok profesjonalitet - Bli kjent for trygghet - Samarbeid om behandling - Forståelse før diagnoser - Trygt og nyttig familiesamarbeid

Ta kunnskap fra barn i bruk