Bok: Barnas barnevern (2018)

Barnas barnevern er den første fagboken som er skrevet av BarnevernsProffer og barnevernledere i fellesskap.

Hva er et trygt og nyttig barnevern for barn? Hvordan er et barnevern som samarbeider med barn? Hva skal til for å kalle barnevernet kunnskapsbasert? Hva er god profesjonalitet, og hva er kvalitet i barnevernet?

LES SAKEN "HER ER BOKEN SOM SKAL FORANDRE BARNEVERNET" HOS FONTENE

Bestill boken her: post@forandringsfabrikken.no

Om forfatterne:

Boken er skrevet i fellesskap mellom BarnevernsProffer fra Forandringsfabrikken og barnevernledere. BarnevernsProffene er: Anika, Glorija, Fredrik, Hibaq, Ida, Benjamin og Alexander. Barnevernlederne er: Aina Isaksen, Bente Birgitte Nestvold, Yngve Brakstad Cappelen, Gunnar Toresen, Cecilie Fremo Bergkvam, Kari Dehli Halvorsen og Ida Steinrem.

Andre bidragsytere er Marit Skivenes, professor ved UiB, Helga Arianson, fylkeslege i Hordaland, Erik Stene, oppvekst- og velferdsdirektør i Trøndelag, Ann-Kristin Larsgaard, Universitetet i Sørøst-Norge og Roar Sundby, NTNU.

Om kapitlene:

Del 1: Barnevern i endring

Professor Marit Skivenes (UiB) innleder boken om hindrene for at medvirkning får gjennomslag i praksis.

Forfatterne diskuterer grunnleggende spørsmål for barnevernet i dag; Hva innebærer en kunnskapsforståelse som inkluderer kunnskap fra barn og fagfolk, i tillegg til forskning? Er det motsetninger mellom fokus på atferd og traumebasert tilnærming? Hva er noen av de sentrale utviklingstrekkene i norsk barnevern i dag? I tillegg tar de opp makt og avmakt, beskyttelse og samarbeid, og interessekonflikter mellom foreldre og barn. Til sist beskrives fagutviklingsarbeidet Mitt Liv, og resultatene det har gitt norsk barnevern.

Del 2: Grunnmuren i barnas barnevern

Hva skal til for at barnevernet skal kjennes trygt, i følge barn? Deretter beskrives barns ønsker til god profesjonalitet og tanker fra barnevernlederne om hvordan disse ønskene kan møtes. Temaer i kapitlet er barnets beste, menneskesyn og verdier, ord og begreper, fra barns medvirkning til samarbeid med barn. I tillegg kunnskap fra barn om hva et trygt barnevern er, og ny profesjonalitet.

Del 3: Samarbeid med barn i praksis

Hvordan kan barnevernstjenesten utvikle en verdiforankret praksis, der kunnskap fra barn er sentralt? Her deles faglige anbefalinger for arbeid med bekymringsmelding, undersøkelse, hjelpetiltak, flytting, ettervern, møter og planer.

Del 4: Rammer for et samarbeidende barnevern

Her beskrives betydningen av god barnevernledelse og godt tilsyn (skrevet av Helga Arianson i Fylkesmannen i Hordaland og Erik Stene i Fylkesmannen i Trøndelag) og hvordan utdanninger kan inkludere kunnskap fra barn (skrevet av Ann-Kristin Larsgaard ved Universitetet i Sørøst-Norge og Roar Sundby ved NTNU).

Boken ble utgitt på Universitetsforlaget i september 2018.

Pris er 299 kroner. Boken bestilles hos Universitetsforlaget.